Afbeelding
Gemeente Ede

Botulisme in Victoria Vestavijver Ede

Natuur en milieu

EDE In de Victoria Vestavijver in Ede is een eend aangetroffen met de verschijnselen van botulisme. Dat meldt de gemeente Ede dinsdagmiddag. Medewerkers van de dierenambulance hebben de eend opgeruimd.

Om geen risico's te nemen heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst. De borden wijzen op de gevaren van botulisme. Gemeente en waterschap raden af om met dode dieren, of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden of zelfs overlijden door het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

[SPIERVERLAMMEND] Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20°C, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

[MELDEN] Dode dieren moeten daarom zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiervan melding maken kan telefonisch bij de gemeente, via tel. 14 0318, of bij het waterschap, via tel. 055-5272 272. ,,Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels", luidt het advies van de gemeente.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

advertentie