Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. W. Klomp

‘Veel houtopstanden en bomenrijen verdwijnen’

7 juni 2021 om 16:55 Natuur en milieu

EDE Veel waardevolle houtopstanden en bomenrijen worden uit het landschap verwijderd. ,,Particulieren willen meer uitzicht, boeren willen meer hectarenvergoeding ontvangen, of de bomen staan hen in de weg bij het bewerken van het land. Houtopstanden zijn wettelijk beschermd via een meld- en herplantplicht. Helaas worden veel zaken niet gemeld en als ze wel bekend zijn wordt er nauwelijks gehandhaafd.” Het raadslid Judith Klostermann (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de situatie in de gemeente Ede. Van compensatie van groen komt volgens haar vaak weinig terecht omdat dit niet wordt bijgehouden of gehandhaafd.

Klostermann stelt dat Ede een kleinschalig landschap heeft dat gewaardeerd wordt door recreanten en toeristen. ,,Veel boeren koesteren ook hun landschap, mede vanwege de biodiversiteit. Ook voor vee zijn bomen in het landschap belangrijk omdat het hun enige mogelijkheid is om tegen hitte te schuilen. Bovendien heeft Ede een programma levend landschap waarin particulieren worden gestimuleerd om landschapselementen te behouden en te herstellen.” 

BOMEN GEKAPT Het raadslid somt enige negatieve voorbeelden in Ede op, zoals bij het Land van Peelen, gekocht door een landbouwbedrijf uit Barneveld. ,,De nieuwe eigenaar heeft alle paden rondom en over het land weggeploegd. Bovendien zijn illegale zaagacties uitgevoerd op de bomen rondom de akker. Binnen de bebouwde kom zijn illegaal bomen gekapt op de Lindenhorst en op het Somaterrein.”

COMPENSATIE In de afgelopen jaren zijn volgens het raadslid vele hectaren bomen verdwenen om plaats te maken voor woningen. Een deel hiervan moet worden gecompenseerd, maar het is niet duidelijk waar en hoe dit gestalte heeft gekregen. ,,Bovendien worden in het geval van compensatie grote volwassen bomen vervangen door jonge exemplaren die de eerste decennia nog niet dezelfde functies kunnen vervullen als de oorspronkelijke bomen. Bovendien ontbreekt door ruimtelijke druk vaak de grond waarop bomen gecompenseerd kunnen worden.” 

Het lijkt Klostermann een veel betere maatregel bestaande houtopstanden te beschermen dan de belofte ze te compenseren. Dan is wel goede handhaving en monitoring noodzakelijk van de houtopstanden in de gemeente Ede.

RAPPORTAGE Klostermann vraagt het college of het mogelijk is om het aantal bomen in de bebouwde kom, het aantal gekapte bomen en het aantal nog te compenseren bomen op te nemen in de jaarlijkse rapportage Staat van Ede. Zij vraagt onder andere ook of zes houtopstanden in de bebouwde kom van Ede een beschermde status hebben. Het gaat om houtopstanden aan de Berlagelaan, Doesburgerdijk, Ernst Casimirlaan, Nieuwe Kazernelaan, Willem de Zwijgerlaan en Zandlaan.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie