De gemeente wil inzetten op verschillende maatregelen, waaronder bekalking om bodemverzuring tegen te gaan.
De gemeente wil inzetten op verschillende maatregelen, waaronder bekalking om bodemverzuring tegen te gaan. Gemeente Ede

Gemeente wil beheer van Edese natuur verbeteren

Natuur en milieu

EDE Bossen, heidevelden en natuurlijke graslanden: de gemeente Ede bestaat voor twee derde uit natuur. ,,We zien dat de Edese natuur het zwaar heeft en sterk onder druk staat”, zegt wethouder Van der Schans. De gemeente wil daarom de komende jaren werken aan natuurherstel en onderhoud met een nieuw beheerplan voor de natuurgebieden die in eigendom en beheer van de gemeente zijn.

,,We willen onze relatie met de natuur herstellen en werken aan een krachtig natuurlijk systeem. Dat betekent dat we het beheer van onze natuur moeten verbeteren. Daarmee gaan we met dit plan aan de slag”, stelt de wethouder.

DIVERSITEIT De gemeente wil hiervoor verschillende maatregelen inzetten, waaronder het laten liggen van dood hout en minder kappen voor houtproductie. Daarnaast gaat zij zich richten op preventie van natuurbranden en de bestrijding van invasieve exoten als de Amerikaanse vogelkers. Ook wil de gemeente bodemverzuring tegengaan door bekalking, meer diversiteit in het landschap aanbrengen, meer geleidelijke overgangen creëren tussen landschappen, en meer verschillende boomsoorten die tegen klimaatverandering kunnen in het bos planten. 

KOSTEN Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren vraagt het college aan de gemeenteraad om voor het beheer jaarlijks 275.000 euro extra uit te trekken. De gemeenteraad beslist in februari over het plan en beslist later dit jaar in de meerjarenbeleidsvisie of de middelen beschikbaar worden gesteld. In totaal zou het beheer van de natuur dan ongeveer 7,75 euro per inwoner per jaar kosten.

advertentie