Afbeelding
Gemeente Ede

Gemeente Ede wil 200 appartementen op Noordplein bij nieuw station

8 februari 2022 om 16:39 Nieuwbouw

EDE Op het Noordplein bij station Ede-Wageningen wil de gemeente Ede na de realisatie van het nieuwe station rond 2025 maximaal 200 appartementen realiseren. 35 procent van deze woningen zullen als sociale huur- of koopwoningen worden gebouwd.

Het Noordplein heeft op dit moment een aan het station verbonden verkeerskundige functie en is hoofdzakelijk in gebruik als parkeerterrein, stallingsvoorziening en busstation. Van oorsprong behoorde het gebied tot de ‘woeste gronden’ (Maanderzand). Met de komst van de spoorlijn en het station in 1845 werd het gebied ontwikkeld. 

HERONTWIKKELING Met de realisatie van het project Spoorzone wordt het station Ede-Wageningen vernieuwd. De (hoofd)entree wordt verplaatst naar de zuidoostzijde van de Albertstunnel bij de ENKA-wijk. Het Noordplein wordt een nevenentree voor het station met fietsenstalling en (secundaire) Kiss-and-Ride. Hierdoor komt een aanzienlijk deel van het Noordplein in aanmerking voor herontwikkeling. 

In de directe omgeving is een aantal andere percelen dat voor herontwikkeling in aanmerking komt. Het gebied bestaat uit de locatie van het voormalige garagebedrijf Kirpestein, Ariënsweg 1-3 en Stationsweg 124. Deze locatie staat al lang leeg in afwachting van herontwikkeling. Dit perceel is in eigendom van de ontwikkelaar Kudo. Deze ontwikkelaar is recent gestart met de planontwikkeling voor dit perceel. 

SLUITSTUK De gemeente Ede is eigenaar van de grond gelegen ten zuiden van de Witte Hinde (Stationsweg 188). Deze locatie heeft nu een kantoorbestemming. Hiervoor is nog geen plan in ontwikkeling. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met de inpassing van het plan in een breder gebied. Dit gebied omvat de omgeving aan de noordzijde van de spoorlijn Ede-Wageningen, het Zuidplein en de omgeving van de Keetmolen. Zo wordt er gezorgd voor een brede gebiedsgerichte aanpak waarbij het project Noordplein het sluitstuk is van de projecten in de stationsomgeving. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie