Afbeelding
Huub Oude Vrielink
Reactie column

'Straks geen oude bomen meer in het bos?'

16 februari 2020 om 15:57 Opinie

BENNEKOM/EDE Graag wil ik reageren op de column over bomenkap van Michael de Vries woensdag in Ede Stad. Ook ik ben geraakt door massale kap van bomen in de bossen rondom Ede en Bennekom. En ook mijn gevoel is dat de kap de afgelopen jaren steeds grootschaliger wordt.

De enorme stapels langs de hoofdpaden doen je beseffen om hoeveel bomen het hier gaat. Maar nog veel meer indruk maken de kale percelen en vooral de diepe sporen van de zware machines, die de loonwerkers gebruiken om de kap snel en efficiënt te laten gebeuren. Die groeven blijven niet alleen beperkt tot de paden, maar zijn alom zichtbaar dwars door het bos. Hoezo kwetsbare natuur?

Veel van onze omringende bossen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Zo ook de Oostereng ten oosten van Bennekom. Als je vanuit de richting Wageningen richting Panoramahoeve fietst of wandelt, is de enorme schade aan de bossen en de massale kap goed te zien.

TIENTALLEN JAREN Afgelopen jaar al zijn enkele percelen kaal gemaakt en dit jaar gebeurt het in ditzelfde gebied weer. Dit tempo van kap kan geen enkel bos bijbenen met natuurlijke groei. Staatsbosbeheer waarschuwt fietsers en wandelaars netjes met borden langs de paden. Daarin stellen ze dat de kap ,,leidt tot een meer gevarieerd en natuurlijker bos''. En bovendien tot ,,een mooi houtproduct''. Dat laatste staat in de tekst achteraan, maar ik heb sterk de indruk dat het houtproduct de voornaamste reden moet zijn: door de kaalslag en machinesporen zal het mogelijk tientallen jaren duren voordat op deze plekken weer sprake kan zijn van iets dat je bos mag noemen.

OUDE EN JONGE BOMEN Bovendien lijkt in de voorlichting die Staatsbosbeheer geeft sprake van een tegenstelling. Staatsbosbeheer suggereert te streven naar een meer gevarieerd en natuurlijker bos. In mijn ogen kan dit alleen het geval zijn als het een mooie variatie is van soorten bomen én een mooie variatie van oude en jonge bomen. Gezonde en sterke oude bomen zijn niet alleen een lust voor het oog, zij zijn ook de ultieme schakel in een gevarieerd en natuurlijk bos.

ENORME AFMETING Wat ik zie, is dat vooral de oudste en dikste bomen het slachtoffer worden van de oogstdrift van Staatsbosbeheer. Zo moest een klein groepje monumentale sparrenbomen het onlangs ook ontgelden, tot voor kort te bewonderen in het bos nabij de Panoramahoeve. Deze monumentale sparren waren kerngezond. Ze zijn allemaal gekapt. Op de bijgevoegde foto is te zien welk een enorme afmeting deze bomen hadden. Ik telde ongeveer 96 jaarringen.

Dus deze bomen startten hun leven vlak na de Eerste Wereldoorlog. Wat nu in deze omgeving nog rest, is vooral jong lariks bos en een heleboel achtergelaten takken. En de diepe sporen natuurlijk. Dit lijkt niets te maken te hebben met een streven naar gevarieerd en natuurlijk bos, maar lijkt in alles gedreven door economische motieven. Vanuit Staatsbosbeheer misschien wel begrijpelijk omdat deze regering hen dwingt steeds meer de eigen broek op te houden. Voor hen geldt: hout = inkomsten. Maar de bordjes langs de paden suggereren anders.

WAAKZAAM Nou staan er meer van deze groepjes monumentale bomen in onze bossen. En veel van die bossen worden ook beheerd door Staatsbosbeheer. Het kan toch niet zo zijn dat bijvoorbeeld het Bennekomse bos, vroeger een natuurmonument, over enkele jaren volledig ontdaan is van zijn monumentale bomen. Weest dus waakzaam en laten we met elkaar Staatsbosbeheer ervan overtuigen dat hun kapbeleid zorgvuldiger moet!

Huub Oude Vrielink, Bennekom

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie