Afbeelding
W. Klomp

Ingezonden: Zonnepark Blaakweg wekt ergernis op

17 maart 2021 om 12:53 Opinie

HARSKAMP De gemeente Ede heeft plannen om een zonneveld aan te leggen aan de Blaakweg te Harskamp. Solarcentury, de projectontwikkelaar, is bezig met de uitwerkingen van dit plan. Dit zonnepark bedraagt een omvang van 10 hectare, zo’n twintig voetbalvelden. Bij de omwonenden wekt dit park meer ergernis op dan het ooit stroom zal gaan opwekken.

Uit onderzoek is gebleken dat er geen draagvlak voor het zonnepark is onder de omwonenden. Omwonenden vinden unaniem dat ze eerst de daken maar vol moeten leggen, en geen schaarse landbouwgrond moeten verbruiken. De Valkse Groencoöperatie heeft onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid beschikbare daken in de Valk, en die is enorm. De gemeente ziet dit alternatieve plan niet geschikt in de plaats van het zonnepark, maar als toevoeging. Echter op de site van de gemeente Ede staat het volgende citaat: ,,Het beleid van de gemeente is gericht op het zorgvuldig inpassen van zonnevelden. Bij een project voor een zonneveld wordt er daarom altijd beoordeeld of er alternatieven zijn om het gebruik van landbouwgrond te beperken.” Toch wil het college de plannen doorzetten. Daarnaast heeft wethouder Ritsema letterlijk gezegd: ,,We hoeven hier geen lang verhaal van te maken door bezwaren, want het plan gaat gewoon door.” De reactie lijkt erop dat de doelstelling Ede Energieneutraal zwaarder weegt dan het gebrek aan draagvlak.

De omwonenden hebben vorige week het ontwerpplan van Solarcentury , de ontwikkelaar, ontvangen. Hierop is te zien dat de zonnepanelen op het zuiden zijn gericht, wat een wijziging is ten opzichte van het vorige plan. Aanvankelijk was het plan de panelen te richten op het oosten en het westen. De panelen richten naar het zuiden heeft als effect dat er piekstroom ontstaat, terwijl de op het oosten en het westen gerichte zonnepanelen de stroom gereguleerd afgeeft. Gemeente Ede heeft op zonnige dagen al te veel piekstroom, is dit een verstandige keuze?

Solarcentury maakt 20 procent van het plangebied vrij voor biodiversiteit. Hier wordt struikgewas aangeplant en een kruidenrijk-grasland ingezaaid, zodat de natuurwaarde verbeterd zou worden in vergelijking met de huidige situatie. Maar wordt er hier ook rekening gehouden met dat er van de 10 hectare landbouwgrond, 7.7 hectare zonnepanelen komen? Onder de panelen komt geen zonlicht en geen regen, het bodemleven eronder gaat dood. Hier zal in de toekomst niets meer groeien, dus is hier ook geen biodiversiteit te vinden. Uit onderzoek blijkt dat er veel schade is aan de grond wanneer na 25 jaar de panelen worden verwijderd. Zijn al deze effecten het waard om een zonnepark te realiseren?

Donderdag 18 maart staat er een raadsvergadering op de agenda omtrent het zonnepark. Op verzoek van enkele raadsleden worden er vragen gesteld over het verloop van de communicatie. Deze uitzending is te volgen vanaf 16.00 uur via de livestream op de site van de gemeente Ede onder het kopje ‘raadsinformatie’. Ook is de vergadering terug te zien op een later tijdstip.

Willeke Klomp

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie