Afbeelding
Moerschy/Pixabay

Schriftelijke vragen over starterslening in Ede

Politiek

EDE Waarom kunnen inwoners geen beroep doen op de starterslening? Fractievoorzitter Nico van der Poel (SGP) heeft daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Zowel bij behandeling van de programmabegroting in november als bij de laatste raadsvergadering in december is nut en noodzaak van de starterslening besproken. ,,Navraag heeft bevestigd dat de verordening starterslening niet is ingetrokken, wat betekent dat er nog een beroep op gedaan kan worden.”

Volgens Van der Poel kunnen de doelgroepenverordening en Koopgarant niet in de plaats fungeren van de verordening starterslening. ,,In 2016 was het fonds nagenoeg leeg, waardoor geen gebruik van de starterslening kon worden gemaakt. Waren er nog andere redenen waarom destijds met het faciliteren van de starterslening is gestopt? Door de lage hypotheekrente zijn veel startersleningen de laatste jaren sneller afgelost, waardoor er inmiddels weer voldoende geld in het fonds aanwezig is. Waarom is de gemeenteraad sinds 2018 niet actief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het fonds?”

Het raadslid vraagt het college of het bereid is de starterslening opnieuw open te stellen. ,,Waar kunnen starters voor de aankoop van koopwoningen zich melden wanneer ze gebruik willen maken van de starterslening?” 

advertentie