Station Ede-Wageningen
Station Ede-Wageningen Google Streetview

Meer surveillance in de buurt van station Ede-Wageningen

23 december 2021 om 17:15 Politiek

EDE Er is meer surveillance in de buurt van de tijdelijke P+R (parkeren en reizen) bij station Ede-Wageningen ten opzichte van voorgaande jaren. Op het terrein van World Food Center is een beveiligingsbedrijf ingeschakeld en zij bewaken daarmee ook de P+R. ,,Dagelijks, per 24 uur, worden er twee rondes gereden met name als het donker is.” Dit antwoordt het college op schriftelijke vragen van D66, die aandacht heeft gevraagd voor de sociale veiligheid in de omgeving van het station.

Aangezien de looproute van de tijdelijke P+R van en naar het station loopt langs een gebied met ecologische beperkingen is het onmogelijk om de bosrand nadrukkelijker te verlichten. Daarom is de hoofdlooproute door het midden/centrum van de P+R gelegd, welke beter verlicht is en meer (verkeers)bewegingen heeft omdat hier zowel auto´s als voetgangers passeren. 

WAARSCHUWINGEN ,,Verdere aanpassing van deze looproute is niet mogelijk.” Bij de afdeling toezicht en de politie zijn, voor wat betreft de P+R, de Frisokazerne en de Stingerbol dit jaar negen meldingen binnengekomen. Het gaat om vernielingen, vuildumpingen, overlast van jongeren, bedelaars en fietswrakken. Toezicht kwam 142 keer op de Nieuwe Kazernelaan, waarbij 12 bekeuringen zijn uitgeschreven en 19 waarschuwingen gegeven. 

BEGIN VOLGEND JAAR Het lijkt het college niet noodzakelijk een beveiligingscamera te plaatsen, gezien het aantal incidenten, de aard van de meldingen en de al getroffen maatregelen. De situatie aan de zuidzijde van het station met de inrichting van het bouwterrein aan de kop van de Parkweg vindt het college inderdaad onduidelijk doordat autoverkeer naar het tankstation de stoep op wordt gestuurd. Begin volgend jaar wordt dit samen met de ontwikkelaar van de kop van de Parkweg hersteld, waarbij een tijdelijke rijbaan wordt aangelegd richting het tankstation, de stoep wordt hersteld en afgesloten voor autoverkeer. ,,Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om de Kiss&Ride zone anders in te richten, maar dat is een kostbare investering voor een tijdelijke situatie.”  

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie