Karin Bijl, het nieuwe gezicht van de PvdA in Ede.
Karin Bijl, het nieuwe gezicht van de PvdA in Ede. PvdA

Karin Bijl: het nieuwe gezicht namens de PvdA

10 maart 2022 om 12:30 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

EDE Een nieuw gezicht als lijsttrekker bij de PvdA: Karin Bijl (49). Zij woont in Veldhuizen, is van origine milieutechnoloog, maar werkt inmiddels al weer een aantal jaren als manager bij Quantaris, een bedrijf dat notariële software ontwikkelt. Moeder van twee sportieve zonen, tieners inmiddels. ,,Ik ben sinds mijn schooltijd actief geweest in de medezeggenschap in vele rollen en organisaties. Daarnaast heb ik in Ede als vrijwilliger thuisadministratie veel inzicht gekregen in schuldenproblematiek en armoede en dat was voor mij aanleiding om ook politiek actief te worden.”

De Partij van de Arbeid ,,was altijd al mijn partij”. Ze is al een aantal jaren fractievolger. ,,In de afgelopen periode heb ik me breed ontwikkeld op veel dossiers, maar het sociaal domein, duurzaamheid en wonen hebben mijn voorkeur. Dit omdat in deze onderwerpen de uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid bijzonder belangrijk zijn en het verschil kunnen maken.” Het verwondert dan ook niet dat Bijl ,,een mooi stukje uit het programma ‘samen sociaal’ citeert. ,,Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. Je eigen talenten kunnen ontdekken en die ontplooien. Accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. En het vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld met gelijke rechten en kansen. Met elkaar eerlijk kunnen delen in voorspoed en elkaar steunen als het tegenzit. Alleen als we tegenstellingen overbruggen, we ons verplaatsen in de ander en willen investeren in elkaar komt zo´n samenleving dichterbij. Vertrouwen is daarvoor essentieel. Geen onverschilligheid, maar interesse in elkaar. We willen een samenleving waarin iedereen meetelt.” Daar wil Bijl zich altijd voor blijven inzetten.

‘Mensen moeten zich thuis voelen in hun buurt of dorp’

De komende vier jaar wil de PvdA zich in Ede richten op ‘jouw huis, jouw buurt en jouw vervoer’. ,,We gaan de wooncrisis aanpakken. We kiezen voor het bouwen van meer sociale huur, minimaal dertig procent bij elk nieuwbouwproject. We geven prioriteit aan starterswoningen en passende huisvesting voor senioren, zodat de wachtlijsten teruglopen en jongeren een kans krijgen op de woningmarkt. Hiervoor gebruiken we ook leegstaande winkel- en kantoorpanden die we gaan transformeren. Zelfbewoningsplicht is een mooie manier om speculatie tegen te gaan en de wooncrisis aan te pakken.”

Verder moeten mensen zich thuis kunnen voelen in hun buurt of dorp. ,,Een verkeersveilige buurt met dertig kilometer per uur zonering in de wijk, een wijk met meer speeltuinen en meer met voldoende groen. Waarin de buurt- en dorpshuizen een sociaal anker zijn, ook voor mensen die zorg of aandacht nodig hebben. Er wordt geluisterd naar belanghebbenden in jouw buurt, een goede participatie is daadwerkelijk kunnen meepraten.”

Ook op het gebied van vervoer heeft Bijl wensen. ,,Ede wordt drukker, we zijn veel onderweg. Dat leidt soms tot onveilige situaties en opstoppingen. We kiezen als PvdA voor een goede en duurzame bereikbaarheid door behoud van buslijnen en een toegankelijk station. En ruimte voor fietsers en voetgangers door goede en veilige routes. We investeren in de kritische verkeersknelpunten om deze op te heffen.”

‘Laat Ede bruisen’, was vier jaar geleden de slogan van de partij. ,,Welnu, Ede bruist steeds meer, maar het is nog niet genoeg. Zondagsopening van winkels moet daarom bespreekbaar worden en dat geldt ook voor de bibliotheek. De Stadswinkel ontwikkelt zich in deze visie tot ontmoetingsplaats en uitbreiding van evenementen van muziek en cultuur staat ook op de agenda.’’ 

Dit artikel komt uit de verkiezingsspecial die op woensdag 9 maart is verschenen in de papieren Ede Stad. Kijk voor alle artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in ons Verkiezingsdossier.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie