Afbeelding
Archief BDU Media

Hondenlosloopgebied op Drieberg stuk kleiner

Recreatie

EDE Het hondenlosloopgebied op de Drieberg wordt een stuk kleiner. Ede is met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de heide, in gesprek om ervoor te zorgen dat de jonge opslag van bomen verwijderd wordt om de heide in stand te houden.

Jan de Boer

Het losloopgebied wordt verkleind van 107 hectare naar 66 hectare. In overleg met het Rijksvastgoedbedrijf wordt ook de bebording aangepast, zodat deze beter aansluit op de nieuwe situatie. Het dichtgroeien van de heide rondom de Drieberg wordt enerzijds versterkt door de aanwezigheid van hondenlosloopgbied waardoor de schaapsherder het terrein niet kan laten begrazen.

Ook heeft het Rijksvastgoedbedrijf door de bezuinigen bij defensie lang niet de slagkracht gehad om het ontbreken van begrazing op te vangen met een intensiever beheer door het machinaal of handmatig verwijderen van de opslag. Door een groot deel terugdraaien van de tekorten bij defensie is het Rijksvastgoedbedrijf in de komende jaren wel in staat om meer te doen aan het beheer van de heideterreinen.

Tijdens de jaarlijkse opschoondag in oktober hielpen onder andere 500 basisschoolkinderen mee om samen de heide open te houden. Ook is op het defensieterrein toen een groot deel van de dichtgegroeide heide opgeschoond. Iets wat volgens Ede voelt als dweilen met de kraan open. In de komende jaren moet het intensieve beheer worden voortgezet door het Rijksvastgoedbedrijf, wat uiteindelijk moet leiden tot het terugdringen van de begroeiing. Het hondenlosloopgebied vormt een belemmering voor het beheer.

In het najaar van 2019 en 2020 wordt door de aannemer van het Rijksvastgoedbedrijf op het hondenlosloopgebied de opslag verwijderd. ,,Binnen het losloopgebied wordt het aantal paden geëxtensiveerd door een aantal paden het gebied op te heffen. Dus minder paden om daarmee te kunnen sturen waar mensen kunnen komen en de heide vegetatieontwikkeling meer ruimte gaven," aldus wethouder Willemien Vreugdenhil.

advertentie