Afbeelding
Marie-José Eberson

Plan voor uitbreiding bedrijventerrein Kievitsmeent

Zakelijk

EDE Het college heeft besloten in principe mee te werken aan een initiatief van een tweetal besloten vennootschappen, HSR Holding en H.B.E. Projectontwikkeling om te komen tot uitbreiding van het bedrijventerrein Kievitsmeent. 

Het is de bedoeling dat de initiatiefnemers voor eigen rekening en risico een circulair bedrijventerrein ontwikkelen op percelen tussen het bedrijventerrein Kievitsmeent, de spoorlijn, de Kade en de N224.

,,Het te ontwikkelen terrein is deels bedoeld voor uitbreiding van hun eigen bedrijf, met bestaande en nieuwe activiteiten, en deels om samen met andere, nog te selecteren, partners andere vormen van circulaire bedrijvigheid te ontwikkelen.” 

Er is een projectdocument vastgesteld en ,,hiermee is een formeel startsein gegeven om het initiatief verder uit te werken en de haalbaarheid van het initiatief verder te onderzoeken.” Het college moet te zijner tijd nog een besluit nemen over een nog op te stellen exploitatieovereenkomst dan wel over een andere vorm van samenwerking.

advertentie