Mr. Tjeerd van Veen.
Mr. Tjeerd van Veen. Maurice Jager
Recht om de hoek

Thuiswerken: recht of plicht?

Zakelijk

EDE ‘Thuiswerken, tenzij het niet anders kan’, zo luidt het advies van de overheid. Wanneer heeft een werknemer het recht om thuis te werken en wanneer is de werknemer verplicht om de werkzaamheden op het kantoor van de werkgever te verrichten?

In een zaak die speelt voor de kantonrechter in Maastricht doet zich de volgende situatie voor. Een mevrouw is werkzaam als receptioniste bij een administratie- en belastingadvieskantoor.

Op enig moment ontvangen alle werknemers een e-mail van de werkgever waarin deze aangeeft dat ondanks de coronamaatregelen gewoon op kantoor gewerkt moet worden. Medewerkers die niet op kantoor willen of kunnen werken, moeten verlofdagen opnemen.

RISICOGROEP De receptioniste kampt met chronisch hartfalen, waardoor de kans bestaat dat besmetting met het virus voor haar ernstige medische gevolgen zal hebben. Zij geeft aan dat zo lang de werkgever niet voldoende beschermende maatregelen treft, het voor haar niet veilig is om achter de balie te werken. Zij biedt bovendien aan om haar werkzaamheden in aangepaste vorm vanuit huis te verrichten. Zij zal zelf betalen voor de aanpassingen die nodig zijn om haar werkplek veilig te maken. De werkgever gaat hiermee niet akkoord. Vervolgens meldt de werknemer zich ziek en zet de werkgever de loonbetalingen stop.

OORDEEL RECHTER De kwestie komt voor bij de rechter. De kantonrechter stelt voorop dat het aan de werkgever is om ervoor te zorgen dat haar werknemers op een veilige werkplek kunnen werken. In deze zaak is door de werkgever onvoldoende rekening gehouden met het vaststaande feit dat de werknemer behoort tot een risicogroep en heeft de werkgever niet goed onderzocht of de werknemer thuis aangepaste werkzaamheden zou kunnen verrichten.

Bovendien blijkt dat de werkgever in augustus 2020 de beschermingsmaatregelen op het kantoor nog niet in orde had. De vordering van de werknemer tot doorbetaling van het loon wordt dan ook toegewezen.

ANDERE ZAAK In een andere zaak, die vrijwel tegelijkertijd speelt, overweegt de kantonrechter dat de coronacrisis geen recht geeft op thuiswerken. Let op: in die zaak heeft de werkgever volgens de rechter wél voldoende maatregelen genomen om de veiligheid van de werknemer te waarborgen én behoort de werknemer niet tot een risicogroep.

ARBOWET Op grond van artikel 29 Arbowet mag een werknemer het werk onderbreken als sprake is van ernstig gevaar. Sinds 1 december 2020 bepaalt deze wet dat hiervan sprake is als maatregelen ter voorkoming van Covid-19 in ernstige mate niet worden getroffen.

MAATWERK Moet een werkgever op basis van deze en andere uitspraken bepaalde werknemers in de gelegenheid stellen thuis te werken? Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

mr. Tjeerd van Veen

De rubriek wordt u aangeboden door Van Veen Advocaten, Keesomstraat 7 in Ede, tel. 0318-687878, www.vanveen.com. Schrijf u in voor het webinar over dit onderwerp via www.vanveen.com/webinar

advertentie