Afbeelding
Arjan van Bruggen
De specialist

Subsidie bij scheiden: hoe zit dat?

Zakelijk

EDE Scheiden is niet goedkoop. Maar in sommige gevallen heeft iemand recht op subsidie en dat zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de kosten. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken of je hier recht op hebt, voordat je een traject bij een mediator start. Hoe werkt dat precies?

Een toevoeging is gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van een mediator. Iemand komt voor een toevoeging in aanmerking als het inkomen en het vermogen onder een bepaalde grens ligt.

EIGEN BIJDRAGE Personen die recht hebben op een toevoeging betalen alleen een eigen bijdrage voor het scheidingstraject. Hiervoor gelden twee tarieven: 56 euro of 112 euro per persoon (tarieven 2021). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, omdat er twee inkomensgrenzen zijn. Verder wordt er gekeken of iemand met of zonder kinderen op een adres woont.

INKOMENSTOETS Het peiljaar voor het inkomen en vermogen ligt twee jaar voor het aanvraagjaar, dus in 2021 is het peiljaar 2019. Voor het inkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen. Dit is te vinden op de aanslag inkomstenbelasting. De beoordeling of iemand recht heeft op een toevoeging gaat per persoon. Bij scheidingen wordt er dan gesproken over een enkele toevoeging of een dubbele toevoeging. Het kan dus zijn dat de ene partner wel een toevoeging krijgt en de andere partner niet. Voor 2021 zijn de grenzen: 28.600 euro voor iemand zonder minderjarige kinderen en 40.400 euro voor iemand met minderjarige kinderen op het adres.

Naast het inkomen van twee jaar terug, wordt er ook gekeken naar het eigen vermogen na de scheiding. Is er bijvoorbeeld veel spaargeld te verdelen, dan vervalt het recht op een toevoeging. Het kan ook zijn dat de woning wordt verkocht, of dat een van beiden wordt uitgekocht. Als hieruit overwaarde vrijkomt, kan het zijn dat het recht op een toevoeging vervalt, omdat iemand dan boven de vermogensgrens uitkomt (15.670 euro per persoon).

Met een toevoeging krijg je ook korting bij de rechtbank. Het normale griffierecht is 154,50 euro per persoon. Met een toevoeging is dat 42,50 euro per persoon (tarieven 2021).

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND Tijdens een kennismaking maak ik vooraf een inschatting of iemand recht heeft op een toevoeging. Zo ja, dan wordt de toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

door mr. Karen Verhoef

Dit artikel wordt u aangeboden door Circles-Mediation, mr. Karen Verhoef. Bergstraat 2B in Ede, tel. 06-51507539, info@circles-mediation.nl, www.circles-mediation.nl Kijk op de website voor e-books en checklists. Een eerste kennismaking is gratis en vrijblijvend.

advertentie