Afbeelding
Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt met UMC Utrecht ontwerp voor nieuwe Europese hartfalenzorg

30 maart 2023 om 18:22 Zorg

EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en het UMC Utrecht maken samen met zorginnovatiebedrijf Medicine Men een ontwerp voor de toekomstige integrale hartfalenzorg in drie regio’s in Spanje, Italië en Zweden. 

Het aantal hartfalenpatiënten stijgt snel en men zoekt naar slimme oplossingen waarin patiënten meer regie krijgen en tegelijkertijd zorgverleners worden ontlast. Hier zullen hartfalenpatiënten in alle fases van hun ziekte begeleiding krijgen, ondersteund met digitale technologie. De twee ziekenhuizen werden door het Europese TIQUE programma uitgekozen om dit ontwerp te mogen maken. Ziekenhuis Gelderse Vallei zal in de volgende fase met ondersteuning van het UMC Utrecht onderdelen in de eigen regio gaan testen. De opgedane kennis kan later gebruikt worden voor verbetering van de Nederlandse hartfalenzorg.

Door vergrijzing en de toename van welvaartsziekten groeit ook het aantal patiënten met hartfalen snel. Tegelijkertijd is er druk op de zorguitgaven en is er in alle Europese landen een tekort aan zorgpersoneel. Binnen het Europese Horizon2020 programma hebben de drie Europese regio’s  Catalonië, Avellino en Västerbotten onder de naam TIQUE een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe vorm van regionale hartfalenzorg. Belangrijke doelen van TIQUE zijn om de patiënt zoveel mogelijk eigen regie te geven en waar mogelijk te ondersteunen door digitale technologie, zoals thuismeten, actief medicatie-aanpassen, e-learning, beslissingsondersteuning, virtual care center (regionale zorgcentrale), chatbots en apps.  Mantelzorgers kunnen met de juiste informatie een deel van ondersteuning van zorgverleners overnemen. Ook wordt gekeken of een professionele  case manager van toegevoegde waarde is.  Speciale aandacht is er voor de palliatieve fase en een focus op kwaliteit van leven van de patiënt.

Prof. Pim van der Harst, hoofd afdeling Cardiologie van het UMC Utrecht: ,,TIQUE is voor ons interessant en belangrijk, omdat het ons de mogelijkheid biedt om patiënt, eerste-, tweede- en derdelijns zorg te koppelen, kennis op te doen over hoe andere landen deze problematiek benaderen en deze integrale persoonsgerichte benadering uiteindelijk in de hartfalenzorg in Nederland in te zetten.”

Paul de Vries, Projectleider eHealth en innovatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei: ,,Wij werken in de regio Gelderse Vallei samen met verschillende organisaties. Dat is soms complex. Daarom staan we open voor slimme digitale oplossingen voor patiënt en naasten en om de samenwerking tussen zorgverleners in onze regio te versterken. Het TIQUE ontwerp kan daarvoor een basis zijn.”

Het Nederlands consortium wordt geleid door Medicine Men, ontwikkelaar van het Viduet telemedicine platform. Naast de drie consortiumpartners werken UP learning, Mediquest, Aurora Innovation AB, Machine2Learn en PEX life mee aan dit project.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie