Gerard van Wijk

In de opvang zitten nu onder meer poes Philou (klein, kittig en soms ook wat pittig), Rakker (een uit de kluiten gewassen boerenfox reu van ongeveer 8 jaar, zijn baasje kon niet meer voor hem zorgen), kat Dijkgraaf (als vondeling binnengekomen en gek genoeg niet opgehaald door zijn baasje) en poes Raya(een prachtige dame die graag van zich laat horen). Als het goed is zullen zij tegen de tijd dat de nieuwbouw in gebruik wordt genomen, eind volgend jaar of begin 2022, een nieuw huis hebben gevonden, maar er komen zeker andere Rakker´s en Philou´s die opgevangen moeten worden. De dieren worden tijdens de bouw in andere asiels ondergebracht en er wordt ook bekeken of een tijdelijke noodopvang in Ede tot de mogelijkheden behoort.

De (landelijke) Dierenbescherming heeft de ruim twee miljoen voor een nieuwe Hof van Ede bij elkaar gespaard, er zijn giften en de opbrengst van de snuffelmarkt aan de Sportlaan in Ede zit straks ook in de nieuwbouw. Het gebouw waar de snuffelmarkt werd gehouden was na dertig jaar ook al aan renovatie toe. Dat zou te veel een inbreuk worden op de financiële middelen daarom is de snuffelmarkt recent gesloten.

Het opvangen van zwerfdieren is een wettelijke taak van gemeenten. De gemeente Ede heeft dat uitbesteedt aan De Hof van Ede, van Dierenbescherming Nederland. Dat geldt ook voor de gemeenten Wageningen en Renkum. Tussen alle betrokkenen is een overeenkomst gesloten en die is voor de komende vijf jaar verlengd. ,,Vanaf 2014 heeft de Dierenbescherming de Hof van Ede overgenomen van het toenmalige asielbestuur. Er bleek veel achterstallig onderhoud en de Dierenbescherming heeft de gemeenten destijds gevraagd mee te betalen aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Vanwege de hogere kosten op langere termijn is gekozen voor nieuwbouw in plaats van verbetering van het huidige pand. Met een aantal lange termijn-afspraken tussen de gemeente Ede als eigenaar van de grond en de Dierenbescherming als beheerder houden we rekening met een lange periode waarbinnen de investeringen terugverdiend kunnen worden”, aldus de wethouder.

Voor de structurele bijdrage van 1,05 euro per inwoner heeft de gemeente Ede voldoende middelen opgenomen in de begroting. Ede draagt aan de nieuwbouw 280.000 euro bij, inclusief 30.000 euro voor duurzaamheidsmaatregelen aan de gebouwen. Wageningen en Renkum hebben hun deel van de tegemoetkoming , respectievelijk 26.000 euro en 22.000 euro, al aan Ede overgemaakt.