Hij is voorzitter van Sportforum Ede en lid van de werkgroep die belast is met de uitwerking en het vertalen van het Sportakkoord naar uitvoering en lokaal sportbeleid.