* Archieffoto
* Archieffoto Ted Walker

Toekomstplannen zorgen voor onrust bij brandweer Ede

3 maart 2020 om 11:45 Overig

EDE Het is onrustig binnen de Edese brandweer. Een besluit om 24-uurs diensten in te voeren met als gevolg dat de post aan de Stadspoort zal worden gesloten, houdt de gemoederen flink bezig. ,,Het kan niet meer op de huidige manier", zegt de brandweercommandant. ,,Hiermee levert Ede in op de brandweerzorg", aldus vrijwilligers van de post Stadspoort.

door Ted Walker

Goed werkgeverschap is volgens brandweercommandant Anton Slofstra de belangrijkste reden waarom er verandering moet komen in de manier van werken die gehanteerd wordt binnen de kazerne van Ede Centrum. ,,Onze mensen trekken het niet meer. Zij zijn nu om de drie weken een week lang verplicht om binnen twee minuten van de kazerne te verblijven. Dat voelt voor hen als een enkelband’’, legt Slofstra uit.

MAG NIET De manschappen van de brandweer in Ede hebben nu om de drie weken een week piket. Overdag voeren zij hun taak uit binnen de organisatie en in de avond en nacht hebben zij piket. Dit piket is volgens de wet arbeidstijd. Door deze constructie gaan de manschappen over de wettelijke arbeidstijd heen. ,,Alleen deze wet zorgt er al voor dat een andere werkwijze onontkoombaar is. Wij hebben dit voor alle secuurheid laten toetsen door een vooraanstaand advocatenkantoor en de reactie was heel duidelijk; onze werkwijze in relatie tot de arbeidstijdenwet en uitspraken van het Europese hof mag niet meer’’, zegt Slofstra.

VACATURES De druk op het rooster wordt nog eens verergerd door het feit dat de brandweer vacatures niet ingevuld krijgt. ,,De constructie is niet meer van deze tijd’’, zegt Wim Verboom, clustercommandant Arnhem en Ede stad. ,,Wij hebben momenteel meerdere vacatures en krijgen die niet ingevuld. Reden daartoe is voornamelijk het feit dat kandidaten geen huis willen of kunnen kopen in de directe omgeving van de kazerne. We kunnen dus niet anders dan een vernieuwde werkwijze invoeren’’, vindt Verboom.

24-UURS DIENSTEN Die nieuwe werkwijze houdt in dat de manschappen die dienst hebben niet meer thuis verblijven maar 24 uur lang op de kazerne leven. ,,In de nieuwe situatie is de kazerne dagelijks door een groep van acht personen bezet. Bij een inzet kunnen zes van hen een tankautospuit bemannen. De twee die overblijven kunnen zo nodig een hoogwerker of een ander voertuig bemannen’’, legt Verboom uit. ,,De 24-uurs diensten hebben twee grote voordelen, namelijk het feit dat medewerkers niet meer in de directe omgeving van de kazerne hoeven te wonen en de factor tijdwinst.’’

De constructie is niet meer van deze tijd. Het mag niet en we krijgen vacatures niet ingevuldGROTER GEBIED Die factor tijdswinst heeft gevolgen voor de brandweerpost aan de Stadspoort. ,,Het gebied dat je als brandweer kunt bestrijken, hangt af van hoe snel je na een melding weg kunt rijden’’, legt Anton Slofstra uit. ,,Met de tweeëneenhalve minuten tijdwinst die we in de nieuwe situatie hebben, kunnen we dus een groter gebied bestrijken. Dit betekent dat de meerwaarde van de post aan de Stadspoort een te geringe dekkingsbijdrage levert. Overigens is het goed om op te merken dat de post Ede Centrum al sinds jaar en dag hetzelfde gebied bestrijkt als in de nieuwe situatie het geval zal zijn. De Stadspoort werd destijds opgericht omdat de manschappen van Ede Centrum in de avond en het weekend thuis zaten. In wezen verandert er dus in de kwaliteit van de brandweerzorg niets.’’

NIEUWE KAZERNE Parallel aan het invoeren van de nieuwe werkwijze is de brandweer op zoek naar een nieuwe locatie voor de kazerne. ,,Ede groeit steeds verder. Wanneer we in de nieuwe situatie voor Ede stad nog maar één brandweerpost hebben met zo’n 700 uitrukken per jaar is het advies van ons om deze meer centraal in het gebied te plaatsen’’, zegt Slofstra. ,,Met mijn brandweer hart heb ik de voorkeur voor de hoek Veenderweg/Proosdijerveldweg.’’

ZORGEN BRANDWEER STADSPOORT Vrijwilligers van de brandweer Stadspoort snappen er helemaal niets van. ,,Vooropgesteld kunnen wij ermee leven dat wij overbodig zijn als de kazerne verplaatst is. Maar dat kan nog wel drie of vier jaar duren. Tot die tijd zijn wij van mening dat het onverantwoord is om onze post te sluiten. De meeste incidenten vinden in de avond, nacht of in het weekend plaats, de tijden dat wij operationeel zijn dus. De collega’s van het centrum gaan onze aanrijtijden nooit halen, tweeëneenhalve minuut extra of niet. Elke minuut telt, zeker in casus van bijvoorbeeld een reanimatie. Hiermee levert Ede in op brandweerzorg’’, vinden de vrijwilligers die (nog) niet met hun naam in de krant willen.

OPSCHALING EN HERBEZETTEN ,,Bovendien zit je ‘s avonds en in het weekend nog met opschaling’’, gaan de vrijwilligers verder. ,,Nu kunnen wij heel snel bijschakelen maar in de nieuwe situatie moet er een eenheid uit één van de buitendorpen komen. En wat dacht je van herbezetten? Op het moment dat de collega’s met een incident bezig zijn en zij verwachten dat die klus een tijdje gaat duren, moet de kazerne in Ede herbezet worden voor een eventueel nieuwe calamiteit. Dat gebeurt op vrijwillige basis en daar mag een uur over worden gedaan. Dus het kan gebeuren dat er een uur lang niet uitgerukt kan worden omdat er geen personeel is terwijl wij in de huidige situatie de parate ‘herbezetting’ zijn. Nogmaals, als de kazerne daadwerkelijk in de kern van Ede staat dan hebben wij er vrede mee, maar zoals het nu nog is, achten wij het onverantwoord om de post Stadspoort te sluiten. Daarbij willen wij nog graag opmerken dat de beoogde plaats wat ons betreft helemaal niet ideaal is en er geen rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkeling en groei van Ede en bijbehorende infrastructuur. Als laatste vragen wij ons af of het goede werkgeverschap dan niet voor ons geldt.’’

Elke minuut telt, zeker in casus van bijvoorbeeld een reanimatie. Hiermee levert Ede in op brandweerzorgRISICO VOLDOENDE AFGEDEKT Wim Verboom ziet niet veel veranderen in de toekomst. ,,Wanneer wij nu overdag bij een brand zijn en we moeten opschalen, dan komt er ook een auto vanuit Bennekom of een van de andere posten. Dat verandert niet. Bovendien is onlangs het risicoprofiel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden geactualiseerd, waarin wordt vastgelegd hoe groot de risico's binnen de gemeente zijn en hoeveel (brandweer) zorg daar tegenover moet staan om dat risico af te dekken. Uit dat onderzoek kwam dat één tankautospuit voor Ede stad het risico voldoende afdekt. Als dit niet het geval was geweest, dan hadden wij standaard twee tankautospuiten paraat moeten hebben en veertien in plaats van acht manschappen. Wat betreft de herbezetting: dit een bestuurlijke keuze, dat is nu zo en gaat in de toekomst niet veranderen.’’

NIET GEHOORD Wat de mannen van de Stadspoort voornamelijk dwars zit, is dat zij zich niet gehoord voelen. ,,Er is op enig moment besloten; we gaan naar 24-uurs diensten. Dat is het doel en daar wordt koste wat het kost naartoe gewerkt. Andere opties zijn niet bespreekbaar zoals het rijden met vier manschappen in plaats van zes of het behouden van twee posten voor Ede Stad zoals in Arnhem. In Zeist heeft men grote moeite om de 24-uursdiensten in te plannen, maar ook daar heeft men geen boodschap aan’’, zeggen de mannen.

PETITIE Harro Timmerman, inwoner van het verzorgingsgebied van de post Stadspoort is het eens met de vrijwilligers en nam het initiatief voor het opstellen van een petitie. ,,Per 1 januari 2021 wil de Brandweer Gelderland-midden de Brandweerpost Stadspoort gaan sluiten. Dit betekent dat de brandweer als er hulp nodig is bij u, in de Rietkampen of Maandereng, of op het industrieterrein vanuit het centrum of Ederveen moet komen. Dit gaat levens kosten. Daarom starten wij een petitie tegen sluiting van de brandweerpost Stadspoort. Iedere minuut die telt, dus waarom zou dat niet voor onze wijk gelden’’, vraagt Timmerman zich op de website van de petitie af. De petitie is inmiddels 1670 keer getekend. 

De werkdruk is te hoog en vervolgens sluit hij een post die de werkdruk verlaagtTEGENSTRIJDIG Timmerman is door de brandweer uitgenodigd voor een gesprek. ,,Men wil praten over het feit dat ik een petitie ben gestart. Op zich een goede zaak, ik sta altijd open voor gesprekken. Ik ben benieuwd wat men te vertellen heeft. En ik heb zelf ook nog wel wat vragen. Zo ben ik van mening dat de commandant tegenstrijdige signalen afgeeft. De werkdruk is te hoog en vervolgens sluit hij een post die de werkdruk verlaagt. Overigens ben ik van mening dat men eerst maar eens een maandje proef moet gaan draaien, waarbij de Stadspoort wel meerijdt als het om levensbedreigende situaties gaat.''

HOOP NIET OPGEGEVEN Voor de brandweer Gelderland Midden is het invoeren van de 24-uursdiensten een definitieve wens als oplossing voor de ontstane situatie die wettelijk niet toegestaan is. Het gevolg daarvan is de sluiting van de post aan de Stadspoort. De vrijwilligers van die post hebben de hoop echter nog niet opgegeven. ,,We worden aan alle kanten benaderd door (landelijke) media en hebben inmiddels ook gesproken met politieke partijen. Ondanks dat er vanuit de regio druk op ons wordt uitgevoerd, zijn en gaan we met die partijen in gesprek om onze zorg te uiten. Wat ons betreft moeten eerst alle scenario’s onder de loep genomen worden alvorens een toekomstbestendig besluit genomen kan worden. Als er een besluit komt waarin ons verzorgingsgebied gedekt is maar waarin wij overbodig zijn, dan hebben we daar vrede mee. Maar daar is op dit moment wat ons betreft geen sprake van’’, aldus de vrijwillige brandweermensen van de post Stadspoort.

Je las zojuist een artikel van Ede Stad Premium. Wil je meer premium artikelen lezen, schrijf je dan in.
Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie