Enkele leghennen in het onderzoekscomplex van Wageningen Bioveterinary Research.
Enkele leghennen in het onderzoekscomplex van Wageningen Bioveterinary Research. Wageningen Bioveterinary Research

Veldproef met twee veelbelovende vaccins tegen vogelgriep

17 maart 2023 om 18:40 Dieren

EDE Op één of twee legpluimveebedrijven start komende zomer een veldproef met twee nieuwe, veelbelovende vaccins tegen vogelgriep. Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research is gebleken dat deze vaccins in het lab niet alleen bescherming gaven tegen ziekteverschijnselen, maar ook verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan.

Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vrijdagmorgen. De proef met nieuwe vaccins startte in het najaar van 2022 in opdracht van het ministerie in een volledig geïsoleerd gedeelte van een onderzoekscomplex in Lelystad. 

VELDPROEF

,,De volgende stap is om te onderzoeken of de twee vaccins ook effectief zijn in een praktijkomgeving. Daarvoor wordt een veldproef op enkele pluimveebedrijven voorbereid. Ook wordt een pilot voorbereid om op grotere schaal pluimveebedrijven in Nederland te vaccineren’’, aldus het ministerie.

,,Onder praktijkomstandigheden kan de effectiviteit van een vaccin mogelijk anders zijn dan onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium’’, luidt de toelichting. ,,In een pluimveestal zijn bijvoorbeeld de huisvesting en het stalklimaat anders, worden de dieren tegen meer ziekten gevaccineerd en zijn er andere kiemen in de stal aanwezig die de effectiviteit van een vaccin zouden kunnen beïnvloeden’’, luidt de toelichting.

MEER DAN EEN JAAR

De proef met de vaccins zal meer dan een jaar duren, onder meer om een beeld te krijgen hoelang kippen na vaccinatie nog immuun zijn, schrijft LNV-minister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer. ,,De resultaten komen gedurende de looptijd van de veldproef. Ik hoop de eerste resultaten over de effectiviteit voor het einde van dit jaar te krijgen. Gegevens over de duur van de immuniteit komen in 2024 en 2025 beschikbaar.’’

Adema: ,,Ik ben blij dat er twee vaccins zijn waarmee we het vaccinatietraject tegen vogelgriep kunnen voortzetten. Ik zet de stappen in het vaccinatietraject zo snel mogelijk, maar wil dit ook zorgvuldig en verantwoord doen vanwege volksgezondheid, diergezondheid en de impact op pluimveehouders en andere betrokken partijen.’’

EUROPA

In verschillende Europese landen wordt gezocht naar een werkend vaccin. De vogelgriep slaat normaal in de winter toe, maar vorig jaar bleef het schadelijke virus ook in de zomer. Daardoor zijn miljoenen kippen en vogels geruimd.

,,De vogelgriepsituatie, met een permanente dreiging vanuit wilde vogels, vraagt een intensievere aanpak’’, aldus Adema. ,,Vaccinatie biedt hiervoor perspectief voor gehouden pluimvee. Daarbij is van belang dat er voldoende draagvlak is: bij andere lidstaten in de Europese Unie, pluimveehouders en marktpartijen, we hebben actieve medewerking van iedereen nodig om het vaccinatietraject te laten slagen.’’

-----------------

ONDERZOEK NAAR VIER VACCINS

Wageningen Bioveterinary Research onderzocht in totaal vier nieuwe vaccins. Elk vaccin werd aan tien kippen gegeven. Daarna werden vijf kippen bewust besmet met vogelgriep, de andere vijf kippen werden niet geïnfecteerd. Ze werden vervolgens bij elkaar in een stal geplaatst. Bij twee vaccins werden de besmette kippen niet ziek en droegen ze het virus ook niet over aan de niet-besmette kippen. Het gaat om zogeheten HVT-H5-vaccins. Die zijn ontwikkeld door het Franse Ceva Santé Animale, dat ook een vestiging in Naaldwijk heeft, en het Duitse Boehringer Ingelheim Animal Health.

De geteste vaccins zijn nog niet geregistreerd in de Europese Unie en kunnen dus nog niet worden gebruikt in de landbouw. Het onderzoeksinstituut spreekt wel van ,,een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij”. De onderzoekers benadrukken dat het om proeven in een laboratorium gaat. Verdere tests moeten duidelijk maken of de vaccins in de praktijk ook werken, hoe lang ze beschermen en of de kippen later misschien een boosterprik nodig hebben.

De twee andere vaccins, die minder goed lijken te werken, zijn gemaakt door het Bulgaarse Huvepharma en het Amerikaanse MSD. (ANP)

Lees ook: ‘Haken en ogen’ bij nieuw vaccin tegen vogelgriep

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie