Afbeelding
Google Streetview

Geluidswal langs A12 wordt zonnewal

7 december 2022 om 13:45 Duurzaamheid

EDE De geluidswal bij de A12 wordt een zonnewal. Dit betekent dat een deel van de geluidswal met zonnepanelen wordt bedekt. Rijkswaterstaat beoordeelde het onderzoek naar mogelijke schittering van de zonnepanelen. Hieruit blijkt dat automobilisten en omwonenden er geen hinder van ondervinden. Dit maakt de weg vrij om de zonnewal verder te ontwikkelen, meldt de gemeente Ede.

De ontwikkeling van de zonnewal kent een lange aanloop. Er moest onderzocht worden of de draagkracht van de geluidswal voldoende was. Het reflectieonderzoek was een volgende stap. Ook werd eerst de Japanse duizendknoop bestreden. Nu dit alles achter de rug is kan het project na lange stilstand weer van start.  

DUBBEL RUIMTEGEBRUIK Wethouder Arnold Versteeg: ,,Met het project langs de A12 kan ongeveer 2 megawatt aan zonne-energie worden opgewekt. Bovendien is sprake van dubbel ruimtegebruik en hoeven we dus minder gebruik te maken van andere grond. En dat op een unieke, in het oog springende locatie. Het is het wachten waard geweest.”

Bewoners Coöperatie ValleiEnergie gaat de zonnewal ontwikkelen. Wel moet zij nog een omgevingsvergunning aanvragen. De Coöperatie start intussen met het participatieproces, om inwoners een stem te geven in de landschappelijke inpassing en de kans te geven om mee te doen met dit project. Inwoners die belangstelling hebben kunnen zich alvast aanmelden op de site  www.valleienergie.nl Daar is ook meer informatie te vinden.

ENERGIENEUTRAAL De zonnepanelen op de geluidswal gaan energie opwekken voor ruim 600 huishoudens. Het biedt een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken. En past daarmee in de doelstelling om Ede in 2050 energieneutraal te zijn. Waarbij er lokaal net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie