Afbeelding
Piroschka van de Wouw

Bovengemiddelde economische groei voor Regio Foodvalley

Economie

EDE De economie van Regio Foodvalley, waar ook Ede toe behoort, is de afgelopen jaren, in vergelijking met andere regio’s van deze omvang, bovengemiddeld hard gegroeid. Dat heeft onder andere te maken met de nabijheid van de noordvleugel van de Randstad. Deze noordvleugel overkookt en breidt zich naar het oosten uit. De groei komt ook door het eigenstandige economische beleid, zoals rond het kennisintensieve agro-food-cluster in Regio Foodvalley dat bedrijvigheid trekt en voortbrengt.

Dat staat in het onderzoek ‘Toenemende ongelijkheid tussen regio’s vraagt om regionaal beleid’ dat in opdracht van de Rabobank is uitgevoerd en 9 mei werd gepresenteerd. De afgelopen decennia nam de economische ongelijkheid tussen regio’s toe. Grote regio’s als: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven kregen over het algemeen een nóg groter aandeel in de nationale economie, terwijl het aandeel van kleinere regio’s juist verkleinde.

UITZONDERINGEN Regio Foodvalley vormt met een bovengemiddelde sterke economische groei één van de uitzonderingen. Naast ligging en het kennisintensieve agro-food-cluster speelt ook het ondernemersklimaat in Regio Foodvalley een belangrijke rol: ,,De goede bereikbaarheid en de ligging ten opzichte van andere regio’s, de nabijheid tot kennisinstituten en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving met aantrekkelijke voorzieningen.”

BELEID De Rabobank adviseert regio’s om meer werk te maken van regionaal economisch beleid waarbij vooral aandacht moet zijn voor de acht raderen van de economische groeimotor. Het gaat hier om: innovatieve clusters, ondernemersdynamiek, human capital, kennisinfrastructuur, fysieke infrastructuur, financiering, bestuur en kwaliteit van de leefomgeving.

GROEIREGIO Martin Ruiter, voorzitter van de Economic Board Regio Foodvalley, is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. ,,Wij zijn een economische topregio. De sleutel is de succesvolle samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Goede ideeën worden verder gebracht met ambitie, kennis én een gezonde dosis durf. De acht raderen van de groeimotor, die in het onderzoek worden genoemd, zijn in feite onze Strategische Agenda en bepalen het beleid dat we als samenwerkende partijen uitvoeren. Ik ben vooral trots op onze ondernemers. Zij droegen en dragen bij aan de economische groei van onze regio.”

De acht gemeenten van Regio Foodvalley blijven de komende jaren investeren in een regio waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarvoor wordt onder andere de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley gemaakt: een plan waarin, naast de bouw van 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley, óók aandacht is voor het versterken van landschap, bereikbaarheid én economie.

advertentie