Het Sociaal Pension van het Leger des Heils aan de Eikenlaan. De units komen hier pal naast.
Het Sociaal Pension van het Leger des Heils aan de Eikenlaan. De units komen hier pal naast. Freek Wolff

'Buitenslapers' krijgen units bij sociaal pension

3 december 2019 om 19:00 Maatschappelijk

EDE Er zijn zo'n tien daklozen die overlast veroorzaken op de kazerneterreinen in Ede. Daarom besloot het gemeentebestuur om naast het sociaal pension van het Leger des Heils aan de Eikenlaan units te plaatsen waar deze groep zoveel mogelijk kan verblijven. ,,Het streven is voor de Kerst", licht wethouder Lex Hoefsloot toe. 

Voorbeelden van de overlast zijn inbraken, achtergelaten spuiten en kleine diefstallen. Deze 'buitenslapers' verblijven dag en nacht op de kazerneterreinen, gebruiken in enkele gevallen drugs en/of breken in bij leegstaande gebouwen. Het college van burgemeester en wethouders wil hier een oplossing voor vinden. Bovendien is de winter weer begonnen en vindt het bestuur het onwenselijk dat daklozen met deze temperaturen buiten moeten slapen. ,,Daarom beginnen we deze winter met een pilot om te onderzoeken op welke manier we deze kleine groep mensen kunnen helpen en de overlast voor de omgeving te verminderen."

MEEST LOGISCH De afgelopen periode is een aantal mogelijke locaties getoetst waar de groep daklozen kan verblijven. Daarbij vindt het gemeentebestuur het tijdelijk plaatsen van sobere verblijfsunits op het terrein van het Sociaal Pension op de kazerneterreinen de meest logische optie. ,,In het pension zelf zijn deze mensen niet te handhaven, omdat ze teveel problematisch gedrag vertonen, met onrust en agressie. Dus creëren we er een opvang naast. Om de mensen die geen dak boven het hoofd hebben om hen op een sobere manier op te vangen en zo rust te geven. De mannen en vrouwen slapen in aparte zalen. Zodat we hen daarna kunnen begeleiden naar andere vormen van begeleid wonen."

Het Leger des Heils heeft al ervaring met dakloosheid en de inpassing is daarmee redelijk eenvoudig te bewerkstelligen. De groep krijgt eigen faciliteiten en bewaking. Het tiental blijft daar zolang het nodig is. Deze personen hebben een binding met de regio Ede, waaronder ook Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen en Wageningen horen.

In één unit kan deze groep ook overdag verblijven, waar thee en koffie te krijgen is. ,,We gaan er alles aan doen dat deze mensen binnen de hekken van het sociaal pension blijven, al kunnen we ze niet aan de ketting leggen. Daklozen uit gemeenten veel verder weg, begeleiden we naar de trein om weer in die plaatsen te komen."

GEPLANDE RENOVATIE Omwonenden hebben dinsdag een brief gehad over de maatregel. In april wordt geëvalueerd hoe de pilot is bevallen. Daarna kunnen de tijdelijke verblijfseenheden blijven staan, voor een periode van maximaal twee jaar, als opvang voor de cliënten van het sociaal pension. Ede krijgt voor deze regionale opvangpilot 155.000 euro. De gemeente loopt hiermee vooruit op de geplande renovatie van het Sociaal Pension. Na de renovatie zou deze groep 'buitenslapers' sowieso een plaats krijgen in het Sociaal Pension. Deze renovatie zal binnen twee jaar moeten zijn afgerond. ,,In de toekomst willen we naar differentiatie in de manier waarop we zorgen voor maatschappelijke opvang, want deze categorie mensen is flink divers. Dat heeft tijd nodig en willen we in een jaar of twee structureel bereiken.

De units komen waarschijnlijk aan de achterkant.
De units komen waarschijnlijk aan de achterkant.
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie