Afbeelding
Cultura Ede

Verbazing en frustratie bij bestuur Cultuurfonds Ede

19 juli 2020 om 15:33 Maatschappelijk

EDE Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Ede heeft nogal wat op- en aanmerkingen bij de door bureau Berenschot in opdracht van de gemeente opgestelde evaluatie van het fonds. ,,Wij hebben met verbazing, maar ook irritatie en frustratie, kennis genomen van de evaluatie”, laat Corine van Ruissen weten.

Gerard van Wijk

De doelstellingen van het in 2017 in het leven geroepen Cultuurfonds Ede zijn ‘zeer beperkt gerealiseerd’. Dat liet het college deze maand aan de raad weten. Daarom wil het college stoppen met het fonds en een cultuurmakelaar aanstellen bij Cultura. D66 stelt dat dit een raadsbesluit moet zijn en wil er na het zomerreces verder over praten. Het Cultuurfonds heeft de afstemming en samenwerking binnen de cultuursector in gang gezet, onder andere via het Cultuurplatform Ede waarin sinds 2018 vijftien cultuurinstellingen zich hebben verenigd.

Het rapport van bureau Berenschot wordt door het bestuur van het Cultuurfonds ervaren als onprofessioneel. ,,Met als resultaat een veelheid van onvolkomenheden in de onderzoeksmethode, een aantal zaken bezijden de feitelijke en objectieve waarheid alsmede een aantal conclusies en adviezen,die vooringenomen lijken te zijn.” Het oorspronkelijke doel van het fonds was bedrijfsleven en cultuur meer met elkaar laten samenwerken waardoor er meer besteding aan cultuur vanuit het bedrijfsleven mogelijk zou worden en sommige delen van de cultuursector meer ondernemend en effectiever te werk zouden gaan. Er zou ook meer begrip tussen het Edese bedrijfsleven, de Edese cultuursector en de sector onderling gestimuleerd moeten worden.”

Op de achtergrond speelde forse bezuinigingen in de cultuursector in 2014 en 2015. Volgens het bestuur van het Cultuurfonds heeft de gemeente bij voortduring invloed proberen uit te oefenen op de stichting. ,,Niet als controle achteraf, maar als beïnvloeding vooraf en tijdens het dagelijks proces. Zowel op financieel als inhoudelijk gebied.” Het Edese bedrijfsleven zou beperkt cultuurminnend zijn, maar dat is volgens het bestuur van het Cultuurfonds juist een reden om de stichting te handhaven ,,teneinde te bevorderen dat het bedrijfsleven cultuurminnend wordt. Dat was mede het doel. Dat dit niet gemakkelijk is was voorspeld, maar als je daar niet aan werkt zal het altijd zo blijven. Iets waar de gemeenteraad zich nu juist niet bij neer wilde leggen.”

Het laatst uitgekomen jaarverslag van het fonds zet de doelstellingen nog eens uiteen. ,,Cultuurfonds Ede maakt het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker door het versterken van de kunst- en cultuursector. We doen dit door Edese culturele en zakelijke ondernemers dichter bij elkaar te brengen en samen met hen activiteiten en evenementen te initiëren, organiseren en ondersteunen die ervoor zorgen dat alle inwoners van de gehele gemeente in contact gebracht worden met kunst en cultuur.” Niet alles is gelukt, dat kan ook niet worden verwacht in drie jaar, maar we zijn op de goede weg, is kortweg samengevat de boodschap van het Cultuurfonds.

Augustus vorig jaar organiseerde het Cultuurfonds, samen met de Heideweek,haar grootste evenement van het jaar: de Uitmarkt, met ruim vijfduizend bezoekers op het Oude Kerkplein. In juli werden twee evenementen Summer Night en Cinema in het Park gecombineerd tot één festijn. Begin vorig jaar werd het project 75 jaar Vrijheid Ede gelanceerd. Het Cultuurfonds nam plaats in het kernteam. Vanaf augustus 2019 werden er een groot aantal projecten georganiseerd. Het coronavirus speelde vanaf maart dit jaar de organisatie parten. Bijzonder wapenfeit is de oprichting van het Cultuurplatform Ede,nadat het Cultuurfonds de grotere culturele organisaties (14 in getal) bij elkaar had gehaald. Ook zorgde het Cultuurfonds ervoor dat er een evenementenkalender voor culturele organisaties van de grond kwam. Met een zestiental ondernemers uit verschillende sectoren is het fonds in gesprek gegaan om te inventariseren wat hun wensen zijn.

Zo zijn er nog wel wat activiteiten van het Cultuurfonds te melden. Bureau Berenschot stelt vast dat het werkbudget van het fonds zeer beperkt is en dat veel van de doelstellingen een element in zich dragen van ´opbouwwerk´ en dat ,,pas na verloop van enkele jaren een resultaat zichtbaar zal worden.” Het college wil het fonds deze jaren kennelijk niet gunnen. Tot verbazing, irritatie en frustratie van het bestuur van het Cultuurfonds.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie