Afbeelding
Omroep Ede

Ede schaart zich in de rij van Regenbooggemeenten

Maatschappelijk

EDE Sinds donderdagavond schaart Ede zich in de rij van Regenbooggemeenten. De gemeenteraad nam hiertoe een initiatiefvoorstel aan van zeven partijen, met als eerste ondertekenaar D66. Het college, dat zich kan vinden in het voorstel, ondertekent een intentieverklaring met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zo komt Ede in aanmerking voor subsidie.

Regenbooggemeenten zijn er sinds ruim tien jaar. Het zijn gemeenten die actief beleid ontwikkelen voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen (LHBTI´s). ,,Iedereen hoort erbij in Ede”, zeggen de initiatiefnemers (D66, GroenLinks, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, CDA en fractie Wijnsouw). ,,Het is nog niet altijd het geval dat zij zich vrij, veilig en geaccepteerd voelen. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de provincie Gelderland blijkt dat meer dan 40 procent van de LHBTI-inwoners van Oost-Nederland zich onveilig voelt, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan of op straat. Dat is twee keer zo hoog als niet-LHBTI-inwoners.”

Op de SGP en Democratische Kiezers Ede (DKE) na stemden alle partijen voor het voorstel. Kees van Wolfswinkel (SGP) licht de tegenstem toe. ,,Omdat de onderliggende visie en diverse uitingen van de ´regenboogbeweging´ haaks staan op de Bijbelse noties over de unieke waarde van het huwelijk van man en vrouw. Naast de waarde van het huwelijk is voor ons de beschermwaardigheid van ieder mens belangrijk. Waarom is er niet voor gekozen om eerst meer zicht te krijgen op de stand van zaken op dit onderwerp en de brede inclusieagenda?” Van Wolfswinkel spreekt van symboolpolitiek. DKE stemt vanuit een andere invalshoek tegen. Zij wilden het voorstel nog verbreden.

Door Gerard van Wijk

advertentie