Bij Kernhem-Noord gaat het om de deelgebieden C en D in deze kaart.
Bij Kernhem-Noord gaat het om de deelgebieden C en D in deze kaart. Gemeente Ede

Versnelling plannen woningbouw Kernhem-Noord in Ede

10 maart 2021 om 11:50 Nieuwbouw

EDE Ede heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op circa 65 percelen in het gebied Kernhem-Noord in Ede. Het voorkeursrecht heeft de gemeenteraad inmiddels bestendigd. 

Ede wil de plannen voor woningbouw in Kernhem-Noord versnellen. Om in de toekomst voldoende woningen voor Ede te kunnen bouwen wil de gemeente inbreiden in de stad en aan de slag in Kernhem-Noord. De gemeente gaat verschillende varianten voor invulling van Kernhem-Noord uitwerken, variërend van een groen woonmilieu tot een intensievere invulling. Het uitgangspunt voor het gebied is natuur inclusieve ontwikkeling, waarbij wordt aangesloten op het huidige landschap. Wanneer er precies gebouwd gaat worden is nu nog niet bekend.

IJSKAST Kernhem-Noord is al vele jaren in beeld als woningbouwlocatie. In 2018 is het gebied in de ijskast gezet, omdat er op dat moment geen noodzaak was om het te ontwikkelen. Ede had toen nog voldoende ruimte op met name Enka en kazerneterreinen. Omdat daar nu gestaag wordt gebouwd en Ede de komende twintig jaar doorgroeit met zo’n twaalf- tot vijftienduizend huishoudens zijn de plannen voor Kernhem Noord uit de ijskast gehaald. 

REGIE Een groot deel van de percelen in het gebied valt nu onder de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dit betekent dat grondeigenaren in het gebied als zij hun perceel willen verkopen altijd eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Ede wil zo regie houden op de ontwikkeling van het gebied en grondspeculatie voorkomen.

GEBIED Het gebied Kernhem-Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De noordkant van het gebied wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg. Het gebied rond landgoed Kernhem maakt geen onderdeel uit van de planvorming en blijft groen. De precieze afmetingen van het gebied zijn nog niet bekend, zeker is wel dat het ontwikkelgebied ongeveer zo groot is als de kazerneterreinen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit Ede?
Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie