Afbeelding
Pixabay

Woningbouw Lunteren weer dichterbij

21 december 2021 om 16:00 Nieuwbouw

LUNTEREN Een bestemmingsplan voor de bouw van ruim 70 nieuwe woningen in het gebied de Hulakker in Lunteren is gereed. Ook ligt er een startnotitie voor het grote gebied de Westzoom in Lunteren, waarmee de eerste stap gezet wordt om daar circa 180 nieuwe woningen te bouwen. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling): ,,De vraag naar woningen is groot, zeker ook in een dorp zoals Lunteren. Met deze plannen werken we aan voldoende betaalbare woningen en houden we rekening met groene kwaliteiten van het gebied.”

In het gebied de Hulakker, ten westen van Lunteren, worden de komende jaren ruim 70 nieuwe woningen gebouwd. In de nieuwe wijk komen koop- en huurwoningen voor alle doelgroepen, zoals starters, gezinnen, singles en ouderen. De wijk krijgt een groene opzet en de woningen krijgen 100 procent duurzame energie en warmte. Vanaf donderdag 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Lunteren, Hulakker’ ter inzage. Wanneer de procedure voorspoedig verloopt, gaan de woningen in 2022 in de verkoop en kan de gemeenteraad voor de zomer het bestemmingsplan vaststellen.

WESTZOOM Het andere woningbouwgebied bestaat uit zes deelgebieden, allen ten noorden/oosten van de weg Westzoom. De startnotitie is gemaakt met betrokkenheid van de Dorpsraad Lunteren en grondeigenaren in het gebied. Hoeveel woningen er precies gaan komen is nog niet bekend, er wordt rekening gehouden met circa 180 woningen. Wel is duidelijk dat er in de Westzoom maximaal 40-50 woningen per jaar gebouwd kunnen worden, om goed aansluiting te vinden bij het dorp Lunteren. Minimaal de helft van de woningen moet betaalbaar zijn. 

In de startnotitie wordt aangegeven dat op voldoende plekken ruimte moet zijn voor groen, om daarmee te zorgen dat ook dieren en planten een toekomst hebben in het gebied. Ook het thema verkeersveiligheid krijgt de nodige aandacht, met de wens om een veilig fietspad aan te leggen langs de Westzoom. Met alle uitgangspunten die zijn opgesteld, kunnen eigenaren samen met de gemeente verdere stappen zetten om een goed en duurzaam ontwerp te maken.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie