Afbeelding
Christelijke Hogeschool Ede

Oud-onderwijsminister Arie Slob: ‘Christelijke hogescholen moeten meer samenwerken’

13 september 2022 om 17:29 Onderwijs

EDE Met een slag op de gong startte de Christelijke Hogeschool Ede afgelopen maandag het collegejaar 2022/2023. De CHE trapte samen met oud-minister Arie Slob en CHE-werkveldpartners uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven en bestuur het jaar af en keek daarbij naar eigen zeggen vooruit naar een jaar waarin het hoger onderwijs verder werkt aan oplossingen voor grote opgaven, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt, transities op gebied van energie in de agrarische sector. Dat laat de Hogeschool weten in een persbericht.

Voormalig minister voor basis- en middelbaar onderwijs & media Arie Slob schetste in zijn keynote zijn visie op de uitdagingen van het hoger onderwijs: ,,De student van vandaag is competitief, ondernemend en onafhankelijk, maar verlangt tegelijk duidelijkheid en zoekt naar iets of iemand die richting geeft. Hoe ga je onderwijs maken voor komende generaties voor wie ‘on demand’ en  ‘same day delivery’ de standaard is?” 

SAMENWERKING De CHE zegt dat Slob de Hogeschool in Ede opriep op om intensief dispuut te blijven voeren met werkveld, docenten en studenten om de essentie van christelijk onderwijs te blijven onderzoeken: ,,Ook wanneer dat een strijd tegen de tijdgeest is: zoek de intrinsieke verbinding met elkaar als het gaat om de identiteit en missie van de hogeschool. Investeer daarin, ook als het om deeltijdstudenten gaat. Werk waar mogelijk intensief samen met verwante christelijke hogescholen. Die hogescholen hebben elkaar onverminderd hard nodig.’’

‘TWEE STERKE BENEN’ CHE- Bestuursvoorzitter Jan Hol ging bij de opening van het jaar in op de bijdrage die de hogeschool levert aan oplossingen van de grote vraagstukken ,,in onze werkvelden’’: ,,Wat de CHE betreft, heeft onze positie als hogeschool twee sterke benen, die beide belangrijk zijn: het ene been van een heldere christelijke identiteit, die naturel wordt geïntegreerd in onderwijs en onderzoek én het andere been van een sterke verbinding met de regio, waaraan we dienstbaar willen zijn.” 

REGIO FOODVALLEY Hol stond in het bijzonder stil bij de positie van de Foodvalley in het landelijke stikstofdebat: ,,Sinds het aantreden van kabinet Rutte IV, begin dit jaar, staat onze regio in het brandpunt van de belangstelling vanwege de enorme impact van het voorgenomen stikstofbeleid op de FoodValley. Als hogeschool zijn we, weliswaar op de achtergrond, volop bij de ontwikkeling van dit beleid betrokken, zowel als ‘inhoudelijke verbindingsofficier’ tussen kabinet en het regionale landbouwnetwerk als ook als kenniscentrum voor de komende transities, zoals stikstof, water, energienetwerken en verstedelijking.“

DEELTIJDSTUDENTEN CHE: ,,De CHE start dit jaar met ruim vijfduizend studenten, waaronder veertienhonderd eerstejaars. Een groeiend aandeel daarvan volgt een deeltijdstudie. Dit jaar bestaat de instroom voor ruim veertig procent aan deeltijdstudenten, waar dat vijf jaar geleden nog zo’n dertig procent bedroeg. Niet voor niets zet de CHE dit jaar grote stappen in het verder flexibiliseren van het onderwijsaanbod. Voor zowel zichzelf doorontwikkelende professionals als havisten die met een studie op de CHE beginnen, worden bachelors in nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld. Het onderscheid tussen voltijd- en deeltijd zal de komende jaren dan ook steeds meer vervagen. Hiermee kan de hogeschool enerzijds sneller en beter verbinden aan de werkplek en anderzijds de werkplek intensiever betrekken bij het ontwerpen van ons onderwijs en onderzoek.’’

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie