De expositie Vrijheid in de Stingerbol in Ede, begin maart.
De expositie Vrijheid in de Stingerbol in Ede, begin maart. Cultura

Op korte termijn compensatie voor Edese cultuursector

Overig

EDE De coronacrisis vormt een risico dat verenigingen in de culturele sector niet zelf kunnen dragen. Het Edese college is van mening dat er voor de overheid een rol ligt om verenigingen te ondersteunen. 

Gerard van Wijk 

,,Tegelijkertijd hoopt het college samen met de verenigingen dat leden ook hun verantwoordelijkheid nemen en de contributies blijven betalen nu er vanwege de coronacrisis slechts beperkt mogelijkheden zijn voor culturele activiteiten. Het probleem dat op verenigingen afkomt wordt daarmee weer een stuk verkleind”, zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van D66.

INVENTARISATIE Medio juli heeft een regulier overleg plaatsgevonden met de Belangenorganisatie Amateurkunst (BAK). Ook is er vanuit de gemeente gevraagd naar eventuele nood bij de verenigingen. De BAK heeft een inventarisatie uitgevoerd en kwam aanvankelijk uit op drie ton nadeel voor het lopende jaar. De gemeente schat in dat het netto nadeel voor de totale amateurkunst in Ede over 2020 uitkomt op 225.000 euro. De correctie is afgestemd met de BAK.

COMPENSATIE Van de door het Rijk beschikbaar gestelde 60 miljoen euro voor ondersteuning van de culturele sector heeft Ede 390.000 euro toegekend gekregen. Dit najaar wordt duidelijk wat er voor de Edese cultuur nog meer aan compensatie beschikbaar komt. ,,De verdeling van de ontvangen gelden moet nog gebeuren. We zijn nog aan het inventariseren welke instellingen door de coronacrisis tekorten hebben geleden om zo een gedegen afweging te kunnen maken. We zullen in deze brede afweging ook de mogelijkheden meenemen die het noodpakket van de provincie Gelderland te bieden heeft voor acute noodhulp en overbrugging in de culturele sector. De regeling van de provincie wordt in september verwacht.”

Er komt een breed collegebesluit over de noodsteun voor de culturele sector in Ede. Er wordt een uitvoeringsregeling opgesteld. In september verwacht het college meer duidelijkheid te kunnen geven aan de cultuursector binnen de gemeente Ede.

advertentie