Afbeelding
Foto door Mikhail Nilov via Pexels

Heb je als stichting een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

24 januari 2022 om 12:00 Partnercontent

Een stichting is een rechtspersoon en draagt een bepaalde verantwoordelijkheid, waardoor er altijd een risico op aansprakelijkheid aanwezig is. Het is uiteraard belangrijk om dit risico af te dekken, want het komt voor dat bijvoorbeeld een medewerker of vrijwilliger van de stichting bij een derde schade veroorzaakt. In dat geval geldt net als voor bedrijven dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van pas komt. Meer informatie daarover biedt inzicht in de complete dekking, maar verder is het ook van belang om aan een verzekering te denken voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor stichtingen

Er zijn doorgaans meerdere mensen werkzaam voor een stichting die daarbij in dienst zijn of zich op vrijwillige basis inzetten voor het goede doel. Bij de uitvoering van taken of werkzaamheden is er altijd een kans aanwezig dat er een keer schade wordt veroorzaakt bij een andere partij. Denk maar aan schade aan spullen van een derde, dat ook wel zaakschade of materiële schade wordt genoemd. Een andere vorm van schade is letselschade, waarbij er onbedoeld letsel aan een ander wordt toegebracht die daardoor gewond raakt.

Stichting aansprakelijk stellen

In schadesituaties is een stichting aansprakelijk te stellen en dat is een risico dat af te dekken is. Bij een aansprakelijkheidsstelling kan er namelijk een kleine of grote schadeclaim volgen. Indien de aansprakelijkheid van de stichting wordt vastgesteld, dient er tot betaling van de schade te worden overgegaan. Als er dan sprake is van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt dit risico weg en vindt betaling van de schade vanuit de verzekering plaats.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een bestuur is een orgaan van een stichting en kan te maken krijgen met zogenoemde bestuursfouten. Als een bestuur of een bestuur niet juist handelt, kan dat mogelijk gevolgen hebben en tot vermogensschade leiden. Je kan dan als bestuur van de stichting aansprakelijk worden gesteld met als gevolg dat de schade betaald dient te worden. Er zijn allerlei soorten fouten die een bestuur kan maken en die als onbehoorlijk bestuur aan te merken zijn. In dat kader is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat is hetzelfde als dat een bedrijf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit om de financiële gevolgen van beroepsfouten te dekken.

Ook bij vrijwillig bestuur

Het is niet zo dat alleen bestuur dat in dienst is van een stichting een verzekering nodig heeft om de gevolgen van bestuursfouten te dekken. Ook als het om een bestuur gaat dat uit vrijwilligers bestaat, is het belangrijk dat de stichting daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Er is voor wat betreft de aansprakelijkheid van het bestuur namelijk geen onderscheid tussen betaalde en vrijwillige taken. Overigens is het gehele bestuur aansprakelijk te stellen op het moment dat er vermogensschade ontstaat bij een ander door een nalatigheid, fout of verzuim.

Bescherming privévermogen

Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering in het kader van bestuursfouten beschermt het privévermogen van de bestuurders van een stichting. Het is niet afdoende om over een particuliere aansprakelijkheidsverzekering te beschikken, want daarmee is er geen sprake van dekking tegen bestuursfouten. Overigens geldt dat eveneens voor materiële schade of letselschade die ontstaan is door bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie