Afbeelding
Foto: Shutterstock

Aantal uitgevoerde soa tests toegenomen in 2021

Partnercontent

Het afgelopen jaar is het aantal mensen wat een soa test aanvroeg via een aanbieder als onedayclinic.nl fors toegenomen. Ten opzichte van een jaar eerder lag dit aantal maar liefst dertig procent hoger. Verklaring voor het toegenomen aantal soa testen is het feit, dat er door versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus steeds meer mogelijk was. Een andere reden die genoemd wordt, is het feit dat de beschikbare zorg bij de Centra Seksuele Gezondheid, vaak afgekort tot CSG’s, in 2020 beperkter was dan in 2021. Het was het gevolg van de corona pandemie. Overigens was het aantal afgenomen soa testen in 2021 nog niet te vergelijken met het aantal testen in het jaar voor de pandemie. In 2019 lag het aantal uitgevoerde testen zo’n acht procent hoger dan vorig jaar.

Aantal positieve testen ongeveer één op de vijf 

Gemiddeld genomen verliet zo’n één op de vijf van de aanvragers van een soa test de kliniek met een positieve uitslag. Bij vrouwen lag dat percentage lager dan bij mannen. Ruim 17 procent van de vrouwen die een soa test lieten uitvoeren bleek hier last van te hebben. In het geval van de mannen lag dat percentage op 25 procent. Overigens liggen deze percentages lager dan in 2020 het geval was. Ten opzichte van 2019 lag het percentage in 2021 juist hoger. Dit blijkt uit de statistieken die het RIVM onlangs publiceerde over soa’s in Nederland.

Chlamydia komt het vaakst voor in Nederland 

Van de verschillende soa’s waarmee men te maken kan krijgen na het hebben van geslachtsgemeenschap was chlamydia de meest voorkomende variant. In 2021 kregen circa 20.000 Nederlanders met deze soa te maken. Overigens gaat het hierbij alleen om de mensen die zich ook daadwerkelijk lieten testen in een kliniek. Het daadwerkelijke aantal mensen met chlamydia zal zeer waarschijnlijk hoger liggen. Ten opzichte van 2019 ligt dit aantal iets lager, destijds hadden 21.000 Nederlanders te maken met de soa. Kijken we naar 2020 dan valt een forse stijging op te merken. In 2020 hadden 16.000 mensen last van chlamydia.

Ook in andere landen stijgt het aantal soa’s 

Niet alleen in Nederland valt een oplopend aantal soa’s op te merken. Onder meer België ziet een vergelijkbare trend terug in haar statistieken. Onderzoek van de Open Universiteit in België toont aan, dat de stijging in het aantal meldingen van soa’s voornamelijk te danken is aan de coronamoeheid die mensen hier ervaren. Een soortgelijke verklaring zou ook kunnen gelden voor het oplopende aantal soa’s bij Nederlanders. Gesloten kroegen en bioscopen maken dat men elkaar opzoekt. In sommige gevallen gaat dit gepaard met geslachtsgemeenschap. Door een condoom en vergelijkbare anticonceptiemiddelen te gebruiken, is de kans op een soa kleiner.

advertentie