Het sociaal pension van het Leger des Heils aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede.
Het sociaal pension van het Leger des Heils aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede. Archieffoto

College Ede 'erg tevreden' over nachtopvang buitenslapers

22 april 2020 om 10:00 Politiek

EDE Het Edese college van b. en w. is ,,inhoudelijk erg tevreden" over de nachtopvang die afgelopen winter in Ede is ingericht voor de groep buiten slapende daklozen. Dat zegt wethouder Lex Hoefsloot. Het betreft een tijdelijke voorziening voor deze groep op het terrein van het sociaal pension van het Leger des Heils. De nachtopvang aan de Nieuwe Kazernelaan zou vrijdag 1 mei sluiten, maar door het coronavirus is de sluitingsdatum verruimd.

Gerard van Wijk

Voor de komende winterperiode gaat het college te rade bij de aangrenzende regio´s voor de opvang van de buitenslapers. De opvang wordt belangrijk gevonden indachtig het uitgangspunt ´niemand slaapt tegen zijn wil op straat´. De aangrenzende regio´s worden benaderd omdat het sociaal pension wordt gerenoveerd en dat gaat tot eind volgend jaar duren, zodat daar in die periode ook geen nachtopvang mogelijk is. In het nieuwe gebouw komt volgens de wethouder ook een plek voor de nachtopvang. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat daklozen niet één groep vormen, er moet onderscheid worden gemaakt. De omgeving wordt bij de planvorming betrokken.

Van de nachtopvang hebben 46 verschillende mensen gebruik gemaakt. Veertig mensen zijn uitgestroomd en de ervaring leert dat voor 25 van hen de opvang een positieve invloed heeft gehad op hun manier van leven. ,,Het heeft geleid tot verbetering van hun situatie", aldus Hoefsloot. Zij zijn naar zorginstellingen en andere instellingen gegaan en een klein aantal is teruggekeerd naar de regio waar ze vandaan kwamen. Van de veertig buitenslapers die ook gebruik maakten van de nachtopvang zijn er vijftien ,,voor wie het geen draai heeft kunnen geven aan hun leven." Dat worden de zogeheten anti-socialen genoemd.

De nachtopvang bestaat uit vier slaapunits en één dagverblijf. ,,Het is echt een opvang voor de nacht en niet de bedoeling dat het als een thuis gaat voelen." Om acht uur ´s morgens worden de buitenslapers gewekt en één uur later moeten zij de opvang hebben verlaten. ,,Het was voor ons een leerproces. We hebben er veel van geleerd om te komen tot een betere maatschappelijke opvang in de toekomst", oordeelt de wethouder. De beleving van sommige omwonenden is anders. Honderdvijftig omwonenden zijn bevraagd en hiervan reageerden er dertig. Een beperkt aantal omwonenden voelde zich onveilig met de nachtopvang zo ongeveer op de stoep. ,,Er was veel kritiek hoe wij als gemeente vorig najaar het besluit hebben genomen en de nachtopvang doorgedrukt hebben. Dat wekt geen verwondering en ik begrijp dat omwonenden daar moeite mee hadden. Maar er was geen tijd meer om een inspraakprocedure in te gaan, de winter stond voor de deur en wij wilden de buitenslapers in de winterperiode van de straat hebben", aldus Hoefsloot.

Daklozen veroorzaken veel overlast, dat is ook op het gemeentehuis bekend. Dat was al zo voor de nachtopvang er was. In de afgelopen maanden dat de nachtopvang open was zijn er minder meldingen van overlast binnengekomen. ,,Maar de directe buren van de nachtopvang hebben, ook objectief gezien, meer overlast ervaren."  

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie