Afbeelding
Nando Eskes

‘Zonneveld een dieptepunt in de Edese politiek’

Politiek

EDE/BENNEKOM Het toetje van een affaire waar de gemeenteraad het gehele jaar druk mee was, werd donderdagavond geserveerd. Maar het was niet echt de kers op de taart, meer mosterd na de maaltijd. Honderden bestuurlijke en ambtelijke uren zijn er in gaan zitten, inwoners en organisaties hebben zich ingespannen om het geplande zonneveld op het voormalige landgoed Nergena in Bennekom al of niet een plek op het raaigras te geven. Het komt er dus niet van, tot verdriet van de een en tot vreugde van de ander.

door Gerard van Wijk

Het slotakkoord speelde zich af in de raadzaal. De raad is de baas en moet het voorstel formeel aftikken. Daar waar vorige week AKD advocaten aangaf dat Bram van der Beek (ChristenUnie) zich op 2 juli terecht van stemming had onthouden, vanwege de schijn van belangenverstrengeling. Hij werkt bij LC Energy, een betrekkelijk klein bedrijf met vijftien medewerkers, dat het zonneveld zou inrichten en voor wie dat een grote opdracht zou zijn geweest. Derhalve was de stemming van 2 juli bepalend, 19 voor en 19 tegen, en is het voorstel verworpen. Hoe Ede ooit binnen redelijke termijn aan de gewenste 50 hectare zonnevelden moet komen, is een raadsel.

COMMISSIE We hebben aan het gestoei over het zonneveld toch iets overgehouden. Op advies van het advocatenkantoor wordt een verordening over een gedragscode opgesteld, een ‘kleine commissie’ genoemd. Een soort permanente commissie bij wie de raad terecht kan als zich integriteitskwesties voordoen. Dat dan alles uiteraard wel in de openbaarheid.

KRASSE UITSPRAKEN Nog eenmaal kregen de fracties de gelegenheid zich uit te spreken over de gang van zaken. Dat leverde, zoals verwacht, krasse uitspraken op. ,,Een dieptepunt in de Edese politiek”, aldus GroenLinks. ,,Een ingewikkeld dilemma”, vindt de ChristenUnie. ,,Het heeft veel onrust veroorzaakt”, zeggen SGP en GemeenteBelangen. ,,Het gaat om vertrouwen in de politiek en dat is hier behoorlijk mis gegaan”, stelt de VVD vast. 

MOTIE ,,Zijn de klimaatdoelstellingen nog wel serieus, hoe gaan we die halen”, vraagt D66, dat mede namens PvdA een motie indient. Die motie haalt het niet omdat wethouder Lex Hoefsloot toezegt dat er een memo komt hoe het college denkt dat de doelstellingen gehaald worden. 

BUITENSPEL Burgerbelangen was het vanaf het begin duidelijk dat hier sprake was van belangenverstrengeling. De PvdA ziet twee juridisch tegenovergestelde adviezen en daar kan geen juridische chocolade van worden gemaakt. Democratische Kiezers Ede vindt daarentegen de adviezen belangrijk en daar moet lering uit worden getrokken. ,,De raad is buitenspel gezet, er was gebrek aan pro-actieve sturing, het was niet transparant”, stelt EdeNu. 

GEDRAGSCODE Wijnsouw denkt dat het betreffende raadslid enigszins onder druk is gezet, het college wilde het zonneveld. ,,Dit is niet voor herhaling vatbaar”, vat het CDA samen. De burgemeester laat weten dat het college aan de slag gaat met de organisatie van een door SGP en GemeenteBelangen gevraagde verdiepende sessie en ook met de gewenste gedragscode.

advertentie
advertentie