Afbeelding
Syntus Utrecht

Regio Foodvalley wil met mobipunten reisverbindingen verbeteren

14 december 2021 om 17:34 Verkeer en vervoer

HARSKAMP Er komen vijf zogenaamde mobipunten in de gemeenten van de Regio Foodvalley, waar ook Ede onder valt. De regio heeft groen licht gegeven voor de realisatie van een mobipunt in onder meer Harskamp. De punten moeten bijdragen aan een betere verbinding tussen auto, openbaar vervoer en fiets in de regio. 

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley stemde afgelopen vrijdag in met de ‘Visie Mobipunten voor slimme en duurzame mobiliteit in Regio Foodvalley’. Op een mobipunt worden diverse vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en deelauto’s. Deze multimodale overstappunten zouden ervoor moeten zorgen dat de reiziger gemakkelijker overstapt om binnen de regio verder te reizen. 

AUTOGEBRUIK Ook duurzaamheid speelt een rol. Volgens Regio Foodvalley doorbreken de punten de autoafhankelijkheid: ,,Ze zijn nodig om de groei van het (tweede) autobezit te doen afnemen. Door mobipunten daalt het autogebruik en groeit het lopen, fietsen en ov-gebruik. Dit draagt bij aan gezondere inwoners, minder uitstoot en groenere straten.”

FASES Ook bij het busstation van Wageningen, in de Nijkerkse wijk Corlaer en bij station Veenendaal-de Klomp en station Rhenen komen mobipunten. In 2022 gaat Regio Foodvalley de verschillende mobipunten daadwerkelijk realiseren of opwaarderen en zo werken aan een netwerk. Dit gebeurt in verschillende fases. In de eerste fase wordt gekeken wat er op korte termijn aan concrete maatregelen kan worden opgepakt. 

De tweede fase is gericht op de middellange- en langetermijnrealisatie van de ontwikkeling van de mobipunten. Het gaat daarbij om het uitvoeren van een scenariostudie van verstedelijkingsopties en verdichtingsmogelijkheden rondom de ov-knooppunten bij station Veenendaal-de Klomp en station Rhenen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het verminderen van de autoafhankelijkheid, het stimuleren van duurzame (deel)mobiliteit en het effect daarvan op de leefbaarheid. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de ‘Visie Mobipunten Regio Foodvalley’.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie