Afbeelding
Sander van Snippenberg

Raadsvragen over verschraling openbaar vervoer

Verkeer en vervoer

EDE De verschraling van het openbaar vervoer met ingang van zondag 11 december heeft geleid tot schriftelijke vragen van D66 aan het Edese college. Er gaan minder treinen en bussen rijden, een buslijn in Ede wordt opgeheven. Het openbaar vervoer is weliswaar een bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincie ,,maar aangezien de Edese raad geen vertegenwoordigende rol heeft richting de provincie, stallen we onze vragen aan het college.”

D66 stelt vast dat in de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley de ambitie is opgenomen om 18.500 woningen te bouwen in de regio FoodValley Zuid tot 2030 en deze met voorrang te ontsluiten met openbaar vervoer en de fiets. ,,Hoe valt de uitspraak te rijmen dat we volgens de verstedelijkingsstrategie ´in beginsel de ontsluiting al realiseren voordat er gebouwd wordt´ met het nu schrappen van de openbaar vervoerontsluiting tegen het einde van de bouwperiode van de Kazerneterreinen en bij bestaande wijken?”

NOODCONSESSIE Een van de vragen aan het college is of het klopt dat een eerdere aanbesteding van het openbaar vervoer is mislukt, waardoor noodmaatregelen moesten worden getroffen. Als er sprake is van een noodconsessie is de vraag wanneer er een nieuwe reguliere tegemoet kan worden gezien. 

Elektrische bussen worden vervangen door dieselbussen. ,,Hoe valt het voornemen te bouwen wijken een duurzame mobiliteitsontsluiting te bieden te rijmen met een herinvoering van dieselbussen in de bestaande wijken? Wat gebeurt er met de laadinfrastructuur voor de elektrische bussen?”. D66 vraagt hoeveel reizigers worden getroffen door de nu te nemen maatregelen. Met andere woorden: wat waren de aantallen reizigers in de vervallen ritten en lijnen in 2019?

MEER HALTES ,,De Haltetaxi wordt als alternatief genoemd voor de vervallen buslijn 6. Maar hiervoor zijn maar drie haltes beschikbaar. Is het mogelijk meer haltes voor de Haltetaxi te bestemmen in Ede-Oost, en eventueel ook in andere wijken zoals Oud Ede-West? Dit betreft dus haltes zonder reguliere buslijn. Het tarief voor de Haltetaxi is aanmerkelijk hoger dan voor een gewone busrit. Welke gevolgen heeft dit voor het gebruik?” Vastgesteld wordt dat op de lijnenkaart van RRReis een uitsnede is gemaakt van Ede. ,,Een flink deel van Ede-Oost en de Kazerneterreinen valt buiten deze uitsnede. Zijn de mensen in deze wijken ´van de kaart geknipt´?” 

advertentie
advertentie