Afbeelding
Moerschy/Pixabay

Meer woningen voor huishoudens met lager inkomen in Ede

4 november 2020 om 15:08 Wonen

EDE Het Edese gemeentebestuur wil via het instrument Koopgarant voldoende (koop en huur) sociale woningen realiseren en ook zorgen dat deze woningen bij de juiste doelgroep terechtkomen. Verder wil Ede ervoor zorgen dat deze woningen voor een langere periode voor de doelgroep behouden blijven.

Jan de Boer

Het beleid van de Gemeente Ede is erop gericht om voor woningen in de categorie sociale koop primair in te zetten op kleine, marktconforme, complete en niet uitbreidbare woningen. 

SCHAARSTE In de afgelopen zes jaar is de prijs van woningen ruim veertig procent toegenomen. Waar een tussenwoning in 2014 nog voor een bedrag van 190.000 euro werd aangeboden, zien we nu volgens de gemeente dat de prijs van een tussenwoning al snel een heel eind in de richting van de drie ton of meer gaat. De oorzaken zijn schaarste, prijsontwikkelingen in de bouwkosten, en de toegenomen kwaliteitseisen vanuit de overheid op het gebied van duurzaamheid en energetische kwaliteit. 

Koopgarant wil Ede voor een periode van twintig jaar gaan inzetten. Het is een instrument om (sociale koop)woningen voor huishoudens met een lager inkomen betaalbaar te maken en voor een langere periode betaalbaar en beschikbaar te houden. Ook als de eerste koper de woning weer wil verkopen en de woning in waarde gestegen is, zorgt Koopgarant ervoor dat de woning opnieuw tegen een voor de doelgroep betaalbare prijs op de markt komt. 

100 WONINGEN Ede gaat ervan uit dat het in de komende vijf jaar om maximaal 100 woningen gaat. ,,Dit aantal zal niet in een keer bereikt worden, maar langzaam worden opgebouwd in de loop van de komende vijf jaar.”

De eerste koper - en ook de opvolgende kopers – krijgen de verplichting om de woning terug te verkopen aan de gemeente, en de gemeente zal de woning opnieuw met Koopgarant tegen een betaalbare prijs aanbieden aan een volgende koper uit de doelgroep (inkomen tot 50.000 euro). Koopgarant is gebaseerd op een eeuwigdurende erfpacht met een eenmalige afkoopsom. 

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie