El Akil Ben Messaoud (AIMON) tussen teamchefs Cemal Al (links) en Dick van de Lustgraaf van Politie Ede.
El Akil Ben Messaoud (AIMON) tussen teamchefs Cemal Al (links) en Dick van de Lustgraaf van Politie Ede. Aimon

Complimenten voor rustige jaarwisseling Veldhuizen: ‘En nu willen we doorpakken’

Maatschappelijk

EDE Afgelopen jaarwisseling was het rustig in Ede, ook in de wijk Veldhuizen. De vrijwillige surveillances door wijkbewoners hebben hier zeker aan bijgedragen, zoals ook burgemeester René Verhulst in de pers benadrukte. Ook de politie en wijkbewoners tonen hun waardering. Dit vraagt om een vervolg.

door Ria Maliepaard

Dick van de Lustgraaf, teamchef politie Ede: ,,De aanpak was professioneel. Zo waren we bij een briefing van de deelnemers waarbij onze tips welkom waren. De voorbereiding en de uitvoering waren van uitstekende kwaliteit. We wisten wat we qua samenwerking van elkaar konden verwachten, de rollen waren goed verdeeld en de bevoegdheden helder.”

El Akil Ben Messaoud ontwikkelde samen met Bob Molier en Mamoun Loukili het surveillanceproject vanuit Aimon. Zij legden contact met gemeente en politie, wierven de vrijwillige deelnemers, organiseerden de opleiding en coördineerden vanuit het Kernhuis de inzet van de teams. Ben Messaoud: ,,De deelnemers en veel jongeren kennen en vertrouwen elkaar. Dat biedt ruimte om zorgen en onvrede, maar ook oplossingen met elkaar te delen. We zijn natuurlijk blij met de mooie woorden van de burgemeester en de politie. Maar vooral de complimenten van wijkbewoners doen er toe. Zij prezen onze preventieve inzet in de maand december en vroegen ons vooral door te gaan.”

VERVOLG Alle betrokkenen zien dat de surveillanceteams positief aan de rust in Veldhuizen hebben bijgedragen. Cemal Al, eveneens Teamchef politie Ede: ,,De communicatie van de vrijwilligers naar de jeugd was proactief. De kwaliteit van de aanpak heeft ons prettig verrast. Ook wij kregen van inwoners terug dat zij hebben ervaren dat deze teams hebben bijgedragen aan een rustig verloop van de jaarwisseling in de wijk. Wij zien een vervolg zeker zitten. De contacten met alle leden van de politie verliepen uitstekend. En de visie van Aimon om hun aanpak te borgen in bestaande structuren spreekt ons aan.”

DOORPAKKEN Een vervolg moet er dus komen. Er is nadrukkelijk voor gekozen in deze pilot samen te werken met politie en gemeente om de bevoegdheden helder te hebben en waar nodig ondersteuning te krijgen. Gebiedsmanager Veldhuizen, Rafza Hussainali, stelde in het Kernhuis ruimte voor de trainingen en het coördinatiecentrum beschikbaar. In de wijk hebben meer organisaties activiteiten georganiseerd om rust en veiligheid te waarborgen. Ben Messaoud: ,,Natuurlijk willen we nu doorpakken. We gaan in overleg met politie, wijkregisseur en de afdeling Veiligheid van de gemeente over de vorm en de frequentie. Onze visie is dat een aanpak jaarrond de beste resultaten geeft. En daarbij kijken we zeker hoe we ook andere initiatieven mee kunnen nemen.”

advertentie