Annemieke van Till voert als maatjescoach regelmatig gesprekken met andere vrijwilligers en met mensen met een vluchtachtergrond.
Annemieke van Till voert als maatjescoach regelmatig gesprekken met andere vrijwilligers en met mensen met een vluchtachtergrond. Eigen foto
Vrijwilliger in beeld

Inkijkje in het leven van een ander

Maatschappelijk

EDE 2021 is het Jaar van de Vrijwilliger. Vrijwilligerswerk heb je in allerlei soorten en maten, net zoals er ook heel veel verschillende vrijwilligers bestaan. In deze rubriek vertellen mensen uit Ede (of uit een van de omliggende dorpen) wat zij voor vrijwilligerswerk doen en waarom.

Naam: Annemieke van Till
Leeftijd: 60
Woonplaats: Ede
In het dagelijks leven: mantelzorger/vrijwilliger
Vrijwilligerswerk: Maatjescoach
Organisatie: CVVE Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede
Quote: ‘Heel mooi om te zien dat zoveel verschillende mensen opstaan om iets te doen voor een ander’

MAATJESPROJECT In de afgelopen vijf jaar is 350 keer een inwoner van Ede ‘maatje’ geworden van iemand met een vluchtachtergrond. Een flink aantal van hen zijn gekoppeld en begeleid door Annemieke van Till. Zij is een van de zes maatjescoaches van CVVE en zet zich als vrijwilliger in voor het Maatjesproject van de organisatie. ,,Ik voer kennismakingsgesprekken met Edenaren die maatje willen worden. Op basis van leeftijd en interesses zoek ik een vluchteling waarvan ik verwacht dat het klikt. Ik ben aanwezig bij de eerste ontmoeting en coach de koppels waar nodig. Ik vind het mooi om het effect te zien dat het maatjesproject op beiden heeft.”

VERRIJKEND Van de mensen die meedoen aan het maatjesproject hoort Annemieke vaak dat ze het heel verrijkend vinden: ,,Om de 2 weken (vaker mag natuurlijk ook) spreken de maatjes af om samen iets te doen. In principe gedurende een jaar. Je maakt als maatje kennis met een andere cultuur en je hoort de levensverhalen. Er gaat vaak een wereld voor je open. Tegelijkertijd helpt het de mensen die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen, om de taal te oefenen en om Ede en de Edenaren te leren kennen. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om een plekje te vinden in de maatschappij.” 

AFGHANISTAN Met de recente komst van Afghaanse vluchtelingen ziet het CVVE een flinke toename in het aantal Edenaren dat maatje wil worden. ,,Mensen van allerlei leeftijden en achtergronden melden zich aan”, vertelt Annemieke. ,,Heel mooi om te zien dat zoveel mensen iets voor een ander willen doen. Je helpt elkaar en je krijgt een inkijkje in het leven van de ander.”

FLEXIBEL De gesprekken met de maatjeskoppels kan Annemieke goed inpassen in haar eigen tijd. ,,Omdat ik regelmatig migraineklachten heb, is het prettig dat ik mijn tijd flexibel kan indelen. CVVE steunt mij daarin. Het is een fijn, sociaal team dat in mogelijkheden denkt. Mooi dat ik zo mensen kan helpen die het moeilijk hebben en leuk om mensen te ontmoeten buiten je eigen kringetje.”

De volgende keer vertelt Regien de Bruijn over haar inzet bij het Toon Hermans Huis.

Dit artikel wordt u aangeboden door meerdere samenwerkende vrijwilligersorganisaties. ,,Vrijwillige inzet, voor iedereen is er iets passends. Graag willen we samen met u gaan ontdekken wat dat is. Bel daarvoor Malkander: 0318-208080.”

advertentie