Afbeelding
Foto door form PxHere

Hoeveel mag je bouwen op je eigen grond? Dit moet je weten

6 mei 2021 om 15:57 Partnercontent

De term ‘eigen grond’ wekt wellicht de indruk dat je ermee mag doen wat je wilt, maar het tegendeel is waar. Als je wilt gaan bouwen op je perceel, krijg je te maken met allerlei regels waaraan je zult moeten voldoen. Zo mag je bijvoorbeeld in het algemeen slechts een deel van het perceel bebouwen en zul je ook rekening moeten houden met de ligging van de erfgrenzen, omdat je doorgaans niet tot op de erfgrens mag bouwen. Met behulp van https://kadastralekaart.nl/ kun je dergelijke zaken heel nauwkeurig uitpluizen. Daarmee voorkom je dat bouwwerken uiteindelijk niet aan alle voorwaarden blijken te voldoen. Je kunt je beter goed voorbereiden, dan achteraf te horen krijgen dat er dingen moeten worden gesloopt, omdat ze niet conform de regels zijn gebouwd.

 Maximale bouwhoogte

Een belangrijke factor is de maximale bouwhoogte op een perceel. Doorgaans is die verankerd in het bestemmingsplan dat de gemeente voor het betreffende gebied heeft vastgesteld. Bovendien zul je ook voor bouwplannen die aan de gestelde normen voldoen een vergunning moeten aanvragen en kunnen omwonenden bezwaar maken tegen jouw plannen. Denk bijvoorbeeld aan buren die last zullen krijgen van schaduwvorming, waardoor de waarde van hun eigen woning vermindert. Dit zijn zaken om goed rekening mee te houden, want mogelijk moeten de plannen op basis hiervan aangepast worden.

Erfgrenzen

Op de kadastrale kaart kun je jouw perceel bekijken. Je kunt globaal zien hoe de erfgrenzen liggen en je kunt desgewenst een landmeter laten komen om die grenzen exact vast te stellen. Dat is belangrijk omdat je wel tot aan de erfgrens mag bouwen, maar niet erop. En zelfs als je tegen de erfgrens aan bouwt, heb je nog te maken met aanvullende regels. In dat geval mag er bijvoorbeeld geen raam in de betreffende muur zitten, want voor ramen geldt dat er tenminste twee meter ruimte tot de erfgrens moet zijn.

Met of zonder vergunning

In bepaalde situaties hoef je voor bouwwerkzaamheden geen vergunning aan te vragen. Een voorbeeld hiervan is een kleine aanbouw in de achtertuin, zoals een serre. De omvang ervan bepaalt doorgaans of hiervoor wel of niet een vergunning noodzakelijk is. Let wel, dit is uitsluitend van toepassing voor de achtertuin, want voor de voortuin gelden andere regels. Bouwen in de voortuin heeft immers consequenties voor het straatbeeld en is om die reden aan strengere regels gebonden. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie