Afbeelding
Politie.nl

Tien bekeuringen in twee jaar voor overtreden drugsverbod

1 juni 2021 om 16:10 Politiek

EDE Het gebruik van softdrugs - en overigens ook harddrugs - is volgens de landelijk geldende Opiumwet niet strafbaar. Dat geldt alleen voor de handel en productie. Toch heeft de gemeente Ede, evenals een kleine meerderheid van gemeenten, een totaalverbod op drugsgebruik in de publieke ruimte. Sinds de invoering van het verbod ruim twee jaar geleden is er welgeteld tienmaal een bekeuring uitgeschreven voor het overtreden van het verbod. 

D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis stelt dat bij het instellen van het verbod ,,van veel kanten verbazing was over deze stap van de gemeente omdat er weinig concrete gevallen van specifieke drugsoverlast konden worden gemeld.” Hij meent dat handhavers op grond van de APV in bijna ieder geval al voldoende middelen in handen hebben om in te grijpen waar nodig.

ANDER DOEL Neijenhuis haalt de juridische hoogleraren Jan Brouwer en Jon Schilder aan, die vinden dat een verbod zou moeten gelden op plekken waar overlast ontstaat door drugsgebruik, en niet de gehele gemeente. Volgens het college zijn de bescherming van de openbare orde en het tegengaan van overlast het doel van het verbod. ,,De Opiumwet heeft voornamelijk een ander doel, namelijk de bescherming van de volksgezondheid. Daarmee voorziet de APV-bepaling in een ander doel dan de Opiumwet en is daarmee niet in strijd.”

UITGANGSPUNT Het college verwijst ook naar een uitspraak van de Hoge Raad in 2015, waaruit zou blijken dat een gemeentelijk verbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte ter bescherming van de openbare orde niet in strijd is met de Opiumwet. ,,Wij zijn van mening dat deze uitspraak als uitgangspunt kon en kan worden genomen voor een gemeentelijk verbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte.” 

Neijenhuis haalt ook minister Grapperhaus aan, die heeft gezegd dat ,,het gebruik van drugs bewust buiten de werkingssfeer van de Opiumwet is gelaten, om te voorkomen dat door strafbaarstelling mensen geen hulp zouden zoeken als zij als gevolg van hun drugsgebruik in de problemen zouden komen.” 

VERSCHILLEN Het college stelt dat de lokale situatie en beleidsvoorkeuren in gemeenten van elkaar verschillen. ,,Een algemene plaatselijke verordening bevat bij uitstek regelgeving die door de lokale wetgever, de gemeenteraad nodig of gewenst wordt gevonden.” De raad heeft in Ede een besluit genomen over opname van het verbod in de APV.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie