Afbeelding
Pixabay

Gemeente Ede werkt aan nieuw plaatsingsbeleid voor laadpalen

23 april 2021 om 16:10 Verkeer en vervoer

EDE Om de groei van het aantal elektrische auto’s mogelijk te maken zal in Ede, volgens prognoses, de komende tien jaar een opschaling nodig zijn van ruim 250 publieke laadpalen dit jaar naar ruim 1500 in 2030. ,,Elektrisch rijden zorgt voor een significante verbetering van de woon- en leefkwaliteit van onze inwoners, zoals een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot. Daarom stimuleert het college elektrisch rijden, onder meer door het plaatsen van laadinfra in de openbare ruimte”, aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid Natasja Peters (Burgerbelangen). 

Het raadslid heeft vastgesteld dat er ergernis is rondom het plaatsen van laadpalen. ,,Inwoners voelen zich veelal overvallen, omdat er ineens een laadpaal in de straat staat, waarbij dit ten koste gaat van gewone parkeerplaatsen.”

Maar het college vindt ook dat er een opgave is ,,die vraagt om een andere aanpak dan tot nu toe gevolgd is als het gaat om participatie en inpassing in de openbare ruimte. Dat is een uitdaging waar de gemeente Ede niet alleen voor staat: dit speelt bij alle (grotere) gemeenten in Nederland.” 

LAADVISIE Daarom wordt er gewerkt aan wat wordt genoemd een nieuwe laadvisie en plaatsingsbeleid. Laadpalen worden nu geplaatst volgens de insteek ‘laadpaal volgt auto’, ofwel een laadpaal wordt geplaatst op aanvraag van een inwoner die een elektrische auto heeft en niet over een parkeerplek op eigen terrein beschikt. Bij het bepalen van de geschikte locatie van een laadpaal op loopafstand van een aanvrager wordt rekening gehouden met de bruikbaarheid voor een grote groep e-rijders, parkeerdruk, nabijheid van bomen, en of de paal niet direct voor ramen of deuren van woningen komt te staan. 

BRIEF Wanneer de gemeente weet dat bij bepaalde locaties parkeergerelateerde zaken gevoelig liggen, volgt eerst een brief naar omwonenden. Nu het tempo van het plaatsen van laadpalen gaat toenemen om het stijgende aantal elektrische auto’s te kunnen blijven bedienen, wordt de informatie aan omwonenden opnieuw bekeken. In de afgelopen twee jaar zijn vier officiële bezwaren ingediend tegen een verkeersbesluit behorend bij het plaatsen van een laadpaal. In één geval wordt nog bekeken of de laadpaal toch op een andere locatie kan worden geplaatst. Twee bezwaren zijn ingetrokken en één bezwaarmaker is door de bezwarencommissie niet ontvankelijk verklaard.

PROEVEN Wel kwamen in de afgelopen jaren tientallen vragen van inwoners van Ede bij de gemeente binnen over plaatsing van laadpalen. Dat waren niet zozeer klachten als meer vragen over praktische toepassingen. Zoals of het laden met een kabel over de stoep is toegestaan of over het toewijzen van een tweede laadplek bij een laadpaal vanwege toenemend gebruik. Proeven elders met alternatieve vormen van laden, zoals integratie in lantaarnpalen en toepassing van laadpleinen en (semi)snelladers, gaan onderdeel uitmaken van de keuzes die worden gemaakt om te komen tot een nieuwe laadvisie en plaatsingsbeleid.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie