Gerrit Kampert is mede-oprichter en lijsttrekker van de Gereformeerde Beginselpartij (GBP).
Gerrit Kampert is mede-oprichter en lijsttrekker van de Gereformeerde Beginselpartij (GBP). Freek Wolff

GBP en Kampert gaan in de herkansing voor een zetel in de Edese gemeenteraad

9 maart 2022 om 07:45 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

EDE Gerrit Kampert (70) woont in Harskamp en is mede-oprichter en lijsttrekker van de Gereformeerde Beginselpartij (GBP). Hij hoopt dat zijn fractie er dit keer in slaagt om voldoende stemmen van de SGP en andere partijen af te snoepen, voor een of meer zetels in de gemeenteraad.

Negen jaar geleden liepen drie leden van de lokale SGP tegen een onoverbrugbaar meningsverschil aan met de overige fractieleden. Die partij maakte begin 2013 nog deel uit van een coalitie met VVD, CDA, PvdA en Gemeentebelangen, maar ,,de interpretatie en beoordeling van afzonderlijke onderwerpen” maakte verder samenwerken onmogelijk.

Een verschillende kijk op het thema zondagsrust bleek zwaar te wegen. ,,Op het voormalige Enka-terrein kwam De Fietser en er zou een groot muziekcentrum komen, die allebei op zondagen open gingen. Daar konden deze drie leden niet mee instemmen, maar de andere vier waren vóór. Dit kwam ook omdat de SGP wethouder Breunis van de Weerd in het college had.”

De drie SGP-dissidenten maakten hun raadsperiode nog af, waarna acht jaar geleden de nieuwe GBP werd opgericht. Gerrit Kampert verklaart dat de zondagsrust bij zijn partij als thema bovenaan staat. ,,In Gods woord lees je in de Tien Geboden dat de rustdag hoog gehouden moet worden, ter ere van Hem. Dit is ook tot heil van het volk. Om tot rust te komen en naar het woord te luisteren. De SGP heeft de zondagsrust ook in het programma staan, maar als het in de praktijk moeilijk wordt, stemt deze partij vóór. Dit principe weegt voor de GBP zwaar en dan stemmen we tegen. We willen de heilige geboden als richtsnoer hanteren. Dat betekent dan meer getuigen dan regeren, maar dat is dan niet anders.” Kampert vindt dat er niet te marchanderen valt met de zondagsrust, verwijzend naar het grote eerste gebod. 

De Harskamper heeft hiernaast wel een politieke kijk op andere thema’s, zoals het agrarisch buitengebied. Hij had zelf een varkensfokbedrijf. ,,Er moet goed overleg zijn met de boeren, want ze zijn de laatste jaren in een hoek gezet vanwege het stikstofprobleem. Dan krijg je het gevoel dat ze de grootste vervuilers zijn.”

Ouderenzorg gaat Kampert ook aan het hart. In De Valk weet hij van een tehuis met dertien bewoners, waar volgens hem de nood op het gebied van de verpleging flink is. ,,Dit is vanuit een reformatorische kerk opgezet. Een oud boerderijtje staat naast het kerkgebouw en dat is omgebouwd tot verpleeghuis. We moeten meer denken vanuit de ouderen, want de nieuwe generatie heeft neiging om óver deze mensen te beslissen.”

Kampert vindt het een goede ontwikkeling dat de wmo het mogelijk maakt om zorgwoningen bij een boerderij te realiseren. Bovendien ziet hij wel heil in hofjes en goedkope nieuwbouw, waar bewoners ook voor elkaar veel kunnen betekenen. De toenemende vergrijzing blijft voor de GBP een punt van aandacht, omdat veel ouderen niet veel meer hebben dan een karige AOW-uitkering. Om de energieprijzen bij het wonen - niet alleen voor deze groep - in de hand te houden, is Kampert ook voorstander van het stimuleren van zonnepanelen.

De GBP-lijsttrekker zegt dat de politiek hem altijd wel geboeid heeft. In het verleden stond hij ook op de verkiezingslijst van de SGP. ,,We laten het aan de voorzienigheid van God over of de GBP een of meer zetels krijgt. Wanneer het zo mag zijn dan merken we dat vanzelf, want we zijn afhankelijk van Hem. Als partij zullen we daarom niet op elke hoek van de straat gaan staan, om te vertellen wie we zijn. Wanneer ik mezelf opdring als politiek man, is het eigenlijk een verloren zaak.” De overheid moet volgens Kampert niet over het volk heersen. ,,Het is een misverstand dat een partij als de GBP dit zou willen, want de overheid is een dienares van het volk. We hebben het goede met alle burgers voor, maar wel vanuit het Woord.”

Dit artikel komt uit de verkiezingsspecial die op woensdag 9 maart is verschenen in de papieren Ede Stad. Kijk voor alle artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in ons Verkiezingsdossier.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie