Lijsttrekker Cora Otter van de ChristenUnie heeft plannen genoeg voor een volgende periode in het Edese college.
Lijsttrekker Cora Otter van de ChristenUnie heeft plannen genoeg voor een volgende periode in het Edese college. Freek Wolff

ChristenUnie Ede wil aandacht voor kwetsbare mensen

12 maart 2022 om 08:00 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

EDE ,,Wij geloven dat we als mens geschapen zijn om naar elkaar om te zien en samen te leven. Dat krijgt vorm in een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en iedereen naar vermogen bijdraagt”, zegt Cora Otter (52). Ze is lijsttrekker van de ChristenUnie (CU).

Otter gaat haar derde periode in als raadslid en is voor de tweede keer lijsttrekker. De Bennekomse vindt dat de gemeente een dienstbare rol aan moet nemen. ,,We zijn een partij met grote idealen. De afgelopen periode ben ik veel bezig geweest met een ruimhartig armoedebeleid. Dat houdt niet op, want de kloof tussen arm en rijk is niet kleiner geworden. Integendeel. We zullen aandacht blijven vragen voor mensen in kwetsbare posities. Zo ben ik erg blij met de Restore-winkel, waar ze oude fietsen prachtig opknappen. Die gaan vervolgens naar de minima. Want dat geeft kinderen zó’n andere start op school!”

Otter wijst op de zorg voor een groene leefomgeving en ziet dat de vraagstukken veel urgenter zijn geworden. ,,Op het boerenland komen landschap en bedrijvigheid mooi samen. Tegelijkertijd staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Daarom kiezen we voor een schone manier om onszelf te verplaatsen in het verkeer. Onze energie halen we zoveel mogelijk uit zon en wind. We isoleren woningen. Wij willen dit stukje aarde met zorg doorgeven aan volgende generaties en nemen verantwoordelijkheid.”

Betaalbare huisvesting moet voor iedereen mogelijk zijn, vindt Otter. ,,We zetten vol in op het bouwen van sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Juist de mensen die in een oud of slecht geïsoleerd huis wonen en dat niet kunnen betalen, willen wij steunen met duurzaamheidsmaatregelen. Daarom willen we dat energiecoaches gewoon deur aan deur adviseren wat mensen op een voordelige manier kunnen doen om energiekosten te besparen. Zoals een collectieve aanpak. Zet het geld in op de plekken waar dit het hardst nodig is!”

De ChristenUnie wil minimaal 700 extra sociale huurwoningen, extra starters- en seniorenwoningen, opvang van dak- en thuislozen, nieuwe woonvormen, vitale dorpskernen en medezeggenschap in dorpsraden. ,,Ouderen willen vaak best verhuizen, waardoor gewenste doorstroming ontstaat. Maar er zijn nog niet altijd passende huizen waar ze heen kunnen. Daarom denken we aan zogenoemde knarrenhofjes, waar ouderen elkaar bij kunnen wonen. Ze hebben een eigen woning, blijven zelfstandig, maar hebben wel een gemeenschappelijke ruimte en tuin. Dat geeft dus ook veel ontmoeting. De CU wil ook graag een dementievriendelijke gemeente, omdat de aandoening steeds vaker voorkomt en de omgeving er niet altijd raad mee weet. Dus houd ook hier rekening mee als je huizen bouwt.”

Van oude kantoorpanden kunnen volgens Otter eenvoudig units gebouwd worden voor afgestudeerde jongeren, als een soort tussenfase. ,,Dus pleiten we voor passend bouwen en niet in het wild wijken uit de grond stampen. Kijk goed wat nodig is.”

Blij is Otter dat ze zag dat er tijdens de coronajaren veel initiatieven waren om elkaar te helpen. ,,De vitaliteit in de samenleving zie je in Ede en dat is mooi. Tegelijkertijd moet de gemeente passende zorg leveren aan mensen die dat nodig hebben. Want je eigen netwerk kan niet overal inspringen. Denk aan kinderen die pleegzorg nodig hebben en ouderen die vereenzamen. Zo willen we graag dat elke oudere vanaf 75 jaar een welzijnszorger op bezoek krijgt, om in kaart te brengen hoe zijn of haar netwerk eruit ziet. Wat kan de gemeente dan betekenen?” Ze onderkent dat het nodig is dat inwoners die steun nodig hebben niet teveel verschillende hulpverleners over de vloer krijgen. Tegelijk weten inwoners vaak niet wat voor mogelijkheden er zijn voor ondersteuning.

Tot slot wil Otter werken aan een korte lijn met de inwoners, zodat het vertrouwen in de overheid toeneemt, want de politieke cultuur in de Tweede Kamer vindt ze geen toonbeeld van beschaving.

Dit artikel komt uit de verkiezingsspecial die op woensdag 9 maart is verschenen in de papieren Ede Stad. Kijk voor alle artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in ons Verkiezingsdossier.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie