Hester Veltman, wethouder in Ede en lijsttrekker namens de VVD.
Hester Veltman, wethouder in Ede en lijsttrekker namens de VVD. VVD Ede

Hester Veltman wil met haar VVD nog veel winst boeken

11 maart 2022 om 12:30 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

EDE ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’ Dat is de boodschap van lijsttrekker Hester Veltman (48) van de VVD. ,,Wij willen bouwen aan de toekomst met meer woningen en werk voor iedereen. Onze mooie omgeving, het landschap en onze cultuur koesteren we. Initiatief en ondernemerschap vormen de kurk waarop onze samenleving drijft. Daarbij zijn Ede en de dorpen ieder uniek, met eigen karakter en kracht.”

Veltman was in de periode 2014-2018 raadslid en is vanaf 2018 wethouder. Bouwen dus, want er is een tekort aan woningen. ,,De VVD wil ruimte geven aan onze inwoners in Ede en de dorpen en vooral ook aan hun (terugkerende) kinderen. Want wij zijn een grote en groeiende gemeente. Dat vraagt ook om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een sterke economie. Er zijn veel openstaande vacatures, er worden mensen gezocht in alle sectoren. Daar horen naast woningen ook mooie sportmogelijkheden, een avondje uit, cultuur, feesten op een plein of een wandeling in de natuur bij.”

Alle bedrijvigheid, groot en klein, is ons dierbaar, zegt Veltman. ,,De mkb´ers en hun werknemers geven dagelijks kleur aan onze gemeente. De recreatiesector bloeit en die willen we goed blijven ondersteunen bij hun ambities. Het is duidelijk dat dit vraagt om extra goede afstemming met onze inwoners om de drukte en belasting van de natuur in goede banen te leiden.”

Draagvlak en haalbaarheid staat bij de VVD voorop bij de energietransitie. ,,Wij zijn kritisch over windmolens en tegen het gebruik van landbouwgronden voor grootschalige energieopwekking via zonnepanelen.” De partij vindt het verder normaal om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. ,,We blijven wel kritisch kijken naar de wijze waarop we dat doen. Dus slimmer samenwerken tussen organisaties die zorg bieden, zinvolle manieren vinden om erger te voorkomen en de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning behouden.” 

Gemeente Ede blijft goed, maar wordt beter

Veiligheid is ook een speerpunt van de VVD. ,,Zonder veiligheid geen vrijheid. Inwoners, ondernemers en gemeente werken samen om overlast tegen te gaan. Hulpverleners die zich inzetten voor onze veiligheid en gezondheid verdienen bescherming en criminaliteit pakken we hard aan.” 

,,In de afgelopen raadsperiode hebben we bereikt dat Ede financieel gezond is en we willen dat dit zo blijft. Als dit in de toekomst tot moeilijke keuzes leidt, dan wegen we die af en nemen we verantwoordelijkheid. Wat ons betreft is de automatische reactie niet dat de inwoners en ondernemers een hogere belastingaanslag krijgen, maar bekijken we vooral kritisch wat we anders kunnen doen. We zijn er trots op dat we in onze gemeente mooie voorzieningen hebben en de mogelijkheid hebben om mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben, terwijl de lasten vergeleken met andere gemeenten relatief laag zijn. Dit willen we zo houden.”

Sinds 2018 heeft de VVD aan het roer mogen staan in de gemeente Ede, stelt Veltman vast. ,,Dit heeft tot mooie resultaten geleid. We hebben bijvoorbeeld de uitgaven in de zorg terug kunnen dringen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We hebben ervoor gezorgd dat de gemeente betere resultaten voor jou kan boeken door slimmer met data te werken. We hebben fraudepreventie in de bijstand geprofessionaliseerd en we hebben ervoor gezorgd dat de OZB niet steeg.”

Maar we zijn er volgens Veltman nog niet. ,,Er is nog veel winst te boeken. We willen bouwen aan een toekomst vol kansen en mogelijkheden, waar plaats is voor talent, ambitie en groei. En voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Ede blijft goed, maar wordt beter!” 

Dit artikel komt uit de verkiezingsspecial die op woensdag 9 maart is verschenen in de papieren Ede Stad. Kijk voor alle artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in ons Verkiezingsdossier.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie