Ellen Out, al sinds 2014 fractievoorzitter van de Edese afdeling van GroenLinks.
Ellen Out, al sinds 2014 fractievoorzitter van de Edese afdeling van GroenLinks. GroenLinks Ede

GroenLinks op de barricade voor toekomstbestendig Ede

11 maart 2022 om 08:00 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

EDE GroenLinks gaat voor een toekomstbestendig Ede. De lijsttrekker van de partij is Ellen Out. Zij woont al twintig jaar in Ede en is in die periode altijd maatschappelijk actief geweest. Zij heeft een werkachtergrond in de zorg en in het onderwijs en werkt nu tijdelijk bij de GGD vaccinatielijn. Sinds 2014 is zij fractievoorzitter van haar partij en ze hoopt ook in de komende raadsperiode een bijdrage te mogen leveren aan een ,,gezond, groen en eerlijk Ede.”

De klimaatcrisis is vanzelfsprekend een thema dat de aandacht van GroenLink krijgt. ,,Wij werken vanuit een hoopvolle visie hard aan een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. We maken tempo met isolatie, energiebesparing en opwekking van schone energie’’, zegt Out.

,,Dus zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, wel windmolens maar op veilige afstand van woonwijken en wel zonnevelden maar goed ingepast zodat we ze niet zien. Inwoners moeten hierbij veel meer betrokken worden. Mensen met lage inkomens moeten ook van de voordelen profiteren.”

WONINGBOUW GroenLinks wil ook een betaalbare woning voor iedereen, aldus Out. ,,Dat betekent fors extra bouwen in Ede, betaalbare woningen voor lage en middeninkomens, starters, jongeren en ouderen. Maar niet ten koste van natuur en waardevolle landschappen, zoals het Horapark of het Binnenveld.”

VOLWAARDIG MEEDOEN De partij wil werken aan het eerlijk verdelen van welvaart en een Ede waar iedereen volwaardig en waardig meedoet. ,,Naast een betaalbare woning willen we voor iedere Edenaar voldoende inkomenszekerheid. Dat betekent een goed minimabeleid, snellere aanpak van schulden, goede zorg (maatwerk en met behoud van eigen regie) en kinderen in armoede moeten mee kunnen doen in sport, cultuur en onderwijs. De gemeente helpt uitkeringsgerechtigden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de Edese samenleving, betaald of onbetaald. Hulp helpt veel beter dan het systeem van controle en straffen. Dat kleineert mensen en daar willen we vanaf.”

‘Extra bouwen, maar niet ten koste van natuur’

De partij maakt zich verder ook sterk voor een ,,fijne, groene en gezonde woonomgeving.” Er moet dan flink worden geïnvesteerd in bomen, met name in versteende wijken, en ook in ontmoetingsplekken, in het fietspadennetwerk en schone lucht. ,,We willen (verkeers-)veilige wijken waar dertig kilometer per uur de norm wordt en werken aan het voorkomen van ongelukken en wildaanrijdingen in het buitengebied en op de N224.” 

Out bepleit verder herstel en versterking van bos, natuur en biodiversiteit. ,,Naast bosuitbreiding zijn er ook meer groenplekken nodig in de bebouwde kom en fraai bloeiende bermen in alle wijken en dorpen. Dan krijgen eikenprocessierupsen en andere plagen veel minder kans.” 

VERKIEZINGSPROGRAMMA Alle standpunten van GroenLinks zijn te lezen in het online verkiezingsprogramma of desgewenst in PDF-vorm, te vinden op https://ede.groenlinks.nl/standpunten. ,,Als je ziet hoe het beter kan en je kent de oplossingen, dan ga je daar toch voor”, aldus besluit de lijsttrekker van GroenLinks Ede. 

Dit artikel komt uit de verkiezingsspecial die op woensdag 9 maart is verschenen in de papieren Ede Stad. Kijk voor alle artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in ons Verkiezingsdossier.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie