Afbeelding
Pixabay

Drie partijen willen stedenband tussen Ede en stad in Oekraïne

Politiek

EDE D66, ChristenUnie en GroenLinks komen gezamenlijk met het plan voor een stedenband tussen Ede en een stad in Oekraïne. Samen hebben zij een motie voorbereid dat het college oproept om daar onderzoek naar te doen en zo de banden met Oekraïne aan te halen. Op 2 juni wordt deze motie oordeelsvormend behandeld in de Edese raad.

Op 31 maart sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Tweede Kamer toe over de situatie in zijn land. Een unicum, want nooit eerder sprak een buitenlands staatshoofd de Nederlandse Tweede Kamer toe. De boodschap van de Oekraïense president was helder. Hij vroeg Nederland om meer steun en specifiek om de banden met Oekraïne en Oekraïense steden verder aan te halen. 

NAUWERE BANDEN De drie partijen willen met hun motie gevolg geven aan deze oproep van de Oekraïense president. Zowel Ede als Oekraïne kunnen baat hebben bij nauwere banden, denken de partijen. Sam Elfvering (D66): ,,Ede zou met haar expertise op het gebied van landbouw en voedsel en haar ervaring op het gebied van vrijheid en democratie van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de wederopbouw in Oekraïne. Daarnaast zou het ook een mooie kans zijn voor bijvoorbeeld Edese kinderen om in contact te komen met Oekraïense leeftijdgenoten. Ik geloof dat iedereen wat kan opsteken van zo’n blik van buiten. Een stedenband een mooie aanvulling zijn op het internationale en betrokken karakter van Ede.”

Tot 2013 had Ede een stedenband met de Tsjechische stad Chrudim. Deze band was opgezet om de Tsjechen na de val van het IJzeren Gordijn te ondersteunen in het opbouwen van een democratische rechtsstaat. Tegelijkertijd bloeide er een actieve stichting Ede-Chrudim op, die contacten onderhield en uitwisselingen organiseerde. Elfvering: ,,Uit die stedenband zijn veel mooie dingen voortgekomen. Daar zijn we toen mee gestopt om contacten te zoeken vanuit de FoodValley, maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Laten we eens kijken of we het nu kunnen combineren met een mooie stedenband met een Oekraïense landbouwstad.” 

De partijen hebben de motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 12 mei.

advertentie