Regien de Bruyn is een van de vele vrijwilligers van het Toon Hermanshuis. Zij zetten zich in voor mensen die met kanker te maken krijgen.
Regien de Bruyn is een van de vele vrijwilligers van het Toon Hermanshuis. Zij zetten zich in voor mensen die met kanker te maken krijgen. Doriet Willemen
Vrijwilliger in beeld

‘Luisterend oor is het belangrijkste’

Maatschappelijk

EDE 2021 is het Jaar van de Vrijwilliger. Vrijwilligerswerk heb je in allerlei soorten en maten, net zoals er ook heel veel verschillende vrijwilligers bestaan. In deze rubriek vertellen mensen uit Ede (of uit een van de omliggende dorpen) wat zij voor vrijwilligerswerk doen en waarom.

Naam: Regien de Bruyn
Leeftijd: 72
Woonplaats: Ede
In het dagelijks leven: Gepensioneerd
Vrijwilligerswerk: Coördinator
Organisatie: Toon Hermanshuis
Quote: ‘Dit werk is zo zinvol. Daar doen wij het als vrijwilligers allemaal voor.’

LACH EN TRAAN ,,Natuurlijk zijn er soms droevige berichten en hebben we serieuze gesprekken, maar er wordt hier ook ontzettend veel gelachen hoor.” Aan het woord is Regien de Bruyn, coördinator bij het Toon Hermanshuis. De vrijwilligers van dit inloophuis bieden steun aan iedereen die geraakt wordt door kanker. Dat kunnen (ex-)patiënten zijn, maar ook hun familie en naasten. En dat allemaal met een lach en een traan.

ZINGEN VOOR JE LEVEN Drie middagen per week kunnen mensen terecht bij de gastvrouwen en -heren in de huiskamer van het inloophuis voor een praatje, met vragen of voor een diepgaander gesprek. ,,Maar we organiseren ook allerlei activiteiten”, vertelt Regien, ,,en dan komen de gesprekken vanzelf op gang. In de schildergroep, tijdens creatieve workshops, bij het koor ‘Zingen voor je leven’, in de spelletjesgroep of in het nieuwe succesvolle project Toontuin (gezamenlijke moestuin). Ook is er een kindermiddag en zijn er thema-avonden over bijvoorbeeld prostaatkanker.”

LUISTEREND OOR Als coördinator let Regien erop dat de vrijwilligers die het inloophuis draaiend houden, een flinke portie inlevend vermogen hebben en affiniteit met het onderwerp kanker: ,,En allemaal volgen we eerst een basiscursus. Maar eigenlijk is het belangrijkste dat je goed kunt luisteren naar de verhalen van anderen. Mensen die met kanker te maken krijgen, hebben in veel gevallen vooral behoefte aan een luisterend oor.” 

PRETTIG Regien vindt het prettig werken in het team van het Toon Hermans Huis, dat in zijn geheel uit vrijwilligers bestaat: ,,Fijne sfeer, korte lijntjes en iedereen is gemotiveerd. Zo ontstaan steeds nieuwe activiteiten. We hebben zelfs een keer de Mont Ventoux beklommen om geld in te zamelen. En voor de lopers van de Roparun (estafetteloop voor sponsoring van mensen met kanker) bakken we altijd pannenkoeken bij de brandweerkazerne in Ede!” Meer info: tel: 06-22161969 of www.toonhermanshuisede.nl 

Dit was de laatste aflevering. De interviews zijn gebundeld in het boekje Vrijwilligers in Beeld. In te zien op www.malkander-ede.nl of op aanvraag bij Malkander (0318-208080 / info@malkander-ede.nl)

Dit artikel wordt u aangeboden door meerdere samenwerkende vrijwilligersorganisaties. ,,Vrijwillige inzet, voor iedereen is er iets passends. Graag willen we samen met u gaan ontdekken wat dat is. Bel daarvoor Malkander: 0318-208080.”

advertentie