Afbeelding
Foto: Shutterstock

Jaarlijks krijgen duizenden werknemers te maken met een bedrijfsongeval

Partnercontent

Uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks duizenden werknemers te maken krijgen met een bedrijfsongeval. Lang niet iedereen die met een bedrijfsongeval te maken krijgt zit ook daadwerkelijk thuis. Gelukkig kunnen medewerkers vaak een volgende dag weer aan het werk. De BHV binnen organisaties heeft een grote invloed op de snelheid waarmee medewerkers hun werk kunnen hervatten. Ze zorgen voor het verlenen van eerste hulp en schakelen waar nodig direct hulp van een arts in voor verdere behandeling van de medewerker. Voor veel organisaties reden om een deel van het personeel regelmatig een BHV cursus online te laten volgen. Zo houden zij hun kennis over bedrijfsongevallen en de benodigde hulp na zo’n ongeval op peil. 

Geschoold personeel op de werkvloer verkleint risico’s

Onder meer in grote loodsen is de kans op bedrijfsongevallen relatief groot. Denk aan het aantal vrachtwagens wat hier aan komt rijden om goederen in te laden of juist te lossen, de heftrucks die er rondrijden voor de verdere verwerking van deze goederen, enzovoorts. Om de kans op bedrijfsongevallen te verkleinen, is het raadzaam om enkel met geschoold personeel te werken. Het is in Nederland niet verplicht om een heftruckcertificaat te behalen, wanneer iemand op een heftruck wil kunnen rijden. Bedrijven wordt aangeraden medewerkers te motiveren dit wel te doen, of slechts personeel aan te nemen met zo’n certificaat op zak. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt dat zij eens in de zoveel jaar hun code 95 opnieuw moeten halen. 

Mannen vaker slachtoffer van bedrijfsongevallen dan vrouwen 

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat op jaarbasis gemiddeld zo’n 2,5 procent van het personeel van bedrijven te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Van de duizenden werkenden die slachtoffer worden van zo’n ongeval is het merendeel man. 2,8% van de werkenden die betrokken raken bij een ongeval is een man, terwijl dit bij vrouwen 2,2% van de werkenden is. Ook zit er een verschil tussen de diverse leeftijdsgroepen. Bedrijfsongevallen komen het meeste voor onder jongeren tot 35 jaar. Daarna neemt het percentage bedrijfsongevallen af. Dit valt te verklaren door het feit dat de meeste werkenden onder de 50 jaar oud zijn. 

Verschillende soorten letsel bij bedrijfsongevallen 

Werkenden die te maken krijgen met een bedrijfsongeval kunnen tegen verschillende soorten letsel aanlopen. Onderscheid wordt gemaakt tussen lichamelijk letsel en bijvoorbeeld psychisch letsel. Logischerwijs komt van beide soorten lichamelijk letsel het meest voor. In de meeste gevallen kunnen medewerkers direct weer aan de slag of hebben zij hoogstens één tot vier dagen verlof. Slechts in 0,9% van de gevallen heeft een medewerker langer dan vier dagen nodig om te herstellen van het bedrijfsongeval. In het aantal dagen verzuim na een ongeval valt nauwelijks een verschil te maken tussen jongeren en ouderen. Zij zijn ongeveer even lang uit de roulatie. 

advertentie